Intervju med vara/ fungerende leder for Kultur komitéen

POTENSIALE FOR BEDRING:

Å være leder for Stortingets Kulturkomite er av essensiell betydning for norsk kulturliv.

 

I forbindelse med at KULTURUTREDNINGEN 2014 slår fast at kunstnerne ikke har fått bedret levekår siden 2005 er det naturlig å spørre fungerende leder for Kulturkomitéen om hvorfor.

::::::::

– Hva er fungerende leder for Stortingets Familie- og Kulturkomité Knut Gravraaks kommentar til dette?

Som stedfortreder for Gunn Karin Gjul har lastebilsjåfør og leder for Stortingets kulturkomité mye makt. Det er fristende å spørre om det kan være avgjørende i forhold til at country-festivaler nylig har oppnådd knutepunktfestivalstatus, tro? Mens den enkelte kunstners levekår er likefullt ikke bedret. Det er meget trist, etter flere års satsning og økning av kulturbudsjettet, da til ingen nytte?

::::::::

Følgende spørsmål ble oversendt og bedt besvart, men svar uteble, til tross for at sikkert «mer enn halve kulturlivet» stemmer rødgrønt. Det er beklagelig at svar uteble i denne viktige situasjonen, det må da være høyeste prioritet å bidra til å bedre forholdene før neste valg?:

. Du har erstattet leder for kulturkomitéen ved 250 anledninger i Stortinget i perioden 2005 – 2009, 328 ganger som hennes vara generelt, og nå i Kulturkomitéen.

Hvordan er arbeidsfordelingen dere i mellom? Har det vært lærerikt?

. Som tidligere presisert, kan du utdype: Mange kunstnere opplever at tilværelsen ikke er bedret økonomisk siden 2005. Hva kan være årsaken til dette og hva mener du er kulturfeltets viktigste prioriteringer frem mot valget i 2013?

. Vil økt rekruttering til feltet, parallelt føre til økt friske midler til sysselsettingstiltak og stipend- og fondsutvikling?

. Kan man alternativt se for seg at man utdanner kulturarbeidere til arbeidsløshet og trygd, med underspørsmål:  Hvordan ser man for seg at Arbeids- og velferdsetaten bidrar til å lette situasjonen for de mange Arbeids- og velferdssøkende personlig næringsdrivende kunstnere?

Og så til sist:

. Med din bakgrunn som lastebilsjåfør, hva er din innfallsport til profesjonell kunst?

. Har du selv dyrket kultur som hobby, f.eks gått i lære, i tilfelle hvilket område anser du som mest interessant?

. Hvordan ser du for deg fremtiden, hva vil din favorittministerpost være? Samferdsel eller kultur?

(Foto: intervjuobjektets eget)

Artikkel er oppdatert senest  8.2.2017

Litteratur: 

Innholdet på følgende nettsted er omredigert noe siden 2012, men Gravråk sto inntil nylig oppført som fungerende vara for Gjul, og med følgende informasjon:

«I perioden 2005-2009 møtte han [Gravråk] 250 dager som vararepresentant på Stortinget for Gunn Karin Gjul»

http://no.wikipedia.org/wiki/Knut_Gravråk

http://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Komiteene/Familie–og-kulturkomiteen/

https://kunstbevegelsen.wordpress.com/2012/12/07/velferdssamfunnets-tilbud-til-frilans-kunstnere-svekket/

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: