Nei til ned leggelse av kunstvitenskapen

Nei til nedleggelse av teatervitenskap:

Det er en systemisk svikt å la et kunstorientert fag som teatervitenskap hindres ekspansjon ved inntaks-stopp.

Variasjon og tilbud i kunstlivet som sådan, er spørsmålet.

Oppretteholdelse og utvikling av mangfoldet og kulturrikdommen for fremtidens studenter er saken.

Et fag kan ikke og må ikke nedlegges med begrunnelse i at det er lite, men oppretteholdes fordi teorifagene utgjør en viktig ressurs i den ofte praktisk orienterte kunst-diskursen som regjerer.

Norge og verden behøver profesjonelle observatører innen kunstlivet. Kunst-, teater- og dansevitenskapen generelt, utgjør et viktig segment profesjonalitet i kunstlivet, for samfunnet.

Problemet med nedleggelse av et viktig supplement til kunstdiskursen, er ikke isolert til UiO alene, men kan signalisere et samfunnsproblem.

Det er et faresignal, og et eksempel på en enkelt hendelse som kan avdekke, eller utløse, en systemisk svikt av dimensjoner, langt ut over fagets grenser.

Det må ikke bli en trend at det som er kvalitativt viktig, men begrenset i kvantitativt og økonomisk omfang, nedlegges, nettopp med begrunnelse i at det er lite – det er i seg selv et forringende argument, og vil på sikt bidra til å forflate vår kulturarv, norske kunstpraksiser og generell kulturkompetanse. Signalene er alarmerende.

Verden, Europa, Norge – må ikke og kan ikke tolerere en sagte eliminiering av sin kultur-arvs eksistens med begrunnelse i en ikke-økonomisk prioritering.

Særlig Norge som er i en priviligert økonomisk særstilling, kan ikke med overbevisning anvende økonomibegrepet som begrunnelse for ikke å ivareta en så viktg del av kultur-Norge som teorien er.

Norge må være et eksempel internasjonalt for at kulturfagene prioriteres, slik bygges, ivaretas og anerkjennes et kunst- og kulturbevisst samfunn.

Å nedlegge et av hovedstadsuniversitetets fag som utgjør et så viktig kunstfagtilskudd, med begrunnelse i at det er kostbart å drifte dette økonomisk, er like meningsløst som å fjerne molekylærbiologien fra en bioingeniør-utdannelse, en av grunnpilarene i kulturforståelsen.

Vitenskapen om kultur er viktig, og utgjør en essens i vår eksistens-forståelse.

Teoritilskuddet i et kunst- og kultursamfunn er selve vitnet som bærer opplevelsen videre, til kommende generasjoner.

Kunst-viterne bidrar til å definere, ivareta og tradere kulturarven. De er historiefortellere for fremtidens borgere, samtidens kommentatorer og kritikere i dagens redaksjoner, byråkratene i kulturinstansene.

En kunstners praksis dveler ved teorien og vitenskapen om den, og anvender den som plattform for ny forvaltning, innovasjon og kunnskap om publikumsutvikling.

Kunst- og teorifagene bør vernes i et Kultur-Norge, som kulturnasjon vil det være en investering.

En nedprioritering av kunstfagtilbudet, og det i selve hovedstaden, ved et av Norges mest inflytelsesrike universitet, er intet mindre enn en skandale, og den berører alle.

Faresignalet er å tyde som politisk betont, og kan forstås i retning av at tilgang til en reflektert, differensiert kunst-forståelse ikke er en prioritet i dagens samfunn.

Det er en oppsiktsvekkende og meget urovekkende situasjon for kunst-Norge som sådan.

Den type tankegang er ikke forenlig med ideen om et rikt og mangfoldig orientert, kunst-fremmende samfunn

Et teori-fags aktualitet avhenger ikke av størrelsen, men av innholdet og praksisen.

Driftet seriøst er faget i seg selv nok til å holde det oppe som permanent tilbud også til fremtidens studenter.

For ivaretakelse og utvikling av vår kultur, og vitenskapen om den.

(Monica Emilie Herstad´s innlegg er tidligere publisert i Scenekunst 2012, i forbindelse med hennes deltakelse i panelet på seminaret Tenk Teater på Black Box Teater 19.februar 2012)

(Utdrag fra Frontlosjen.no:

Sjølv om temaet for dagen ikkje var å forsvare teatervitenskapen, beviste dette seminaret kor sterk posisjon teatervitskapen har fått innan teaterfeltet dei siste åra. Det har kanskje vore stor avstand mellom teori og prakis tidlegare, men når regissørar, skodespelarar og andre aktørar påpeiker viktigheten av faget, viser det igjen kor tragisk det er at UiO legg ned teatervitskap!

Dagen vart avslutta med middag og konservasjonskort. Tusen takk til fagutvalet i teatervitskap ved UiO som visar så sterkt eitt engasjement kring nedlegginga av faget, som dei seier sjølv: «Det er håpløst og vi gir oss ikke».

Eg avsluttar med eitt par kloke ord av danser og regissør Monica Emilie Herstad:

«At ein legg ned teatervitenskap betyr å gi frå seg diskursmakta. Det er ikkje ein kulturby verdig!»)

 

Litteratur:

http://frontlosjen.com/lengre-tekstar/tenk-teater/

http://www.scenekunst.no/pub/scenekunst/seminars/?aid=366

http://www.blackbox.no/content/titlePresentation.php?tid=2143 

http://www.osloteatersenter.no/sider/tekst.asp?side=388

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: