Fellesforsikring løser velferdskoden for prosjekt-kunstnere

No Name Dance 2007 herStay August 15
FELLESFORSIKRING LØSER VELFERDSKODEN
Kvinnedominerte yrker som profesjonelle dansere, kan som yrkesgruppe fellesforsikres i Arbeids- og velferdsetaten, ved at de kvalifiserer for opptak i NODA.
 
Opptakskravene i NODA, er tradisjonelt minimum 3-årig BA kunstutdannelse, eller 5 årig profesjonell erfaring som kunstnere.
 
Er felles-forsikring tilfellet, eller bare en drøm?
 
Særskilte yrkesgrupper
I Arbeids- og velferdsetaten er det gjort et durabelig unntak for det strenge regelverket mot næringsdrivende og deres sykepengekrav, da selvsagt for de typisk mannsdominerte yrkene: SJØMENN, FISKERE, BØNDER, REINDRIFTERE, VERNEPLIKTIGE. 
 
Veien er ikke lang, for at kvinner kan gjøre det samme. Nå er det viktig at ikke lederen for Stortingets Kultur- og familiekomité sover i timen.
 
Det ønskes unntak også for dansekunstnere, fra gjeldende regelverk om sykepenger, for frilansere og næringsdrivende.
 
Det er flott om kunstnere innen billedkunst, dans, teater, musikk kan regnes som tilhørende under en egen ordning for «Sykepenger for særskilte grupper», nå fremover?
 
Ved å tegne en fellesforsikring som virker 100% etter 15. sykedag, vil sykepenger utbetales til typiske kvinne-kunstyrker på lik linje, som til mannsdominerte næringer, som nevnt ovenfor.
 
Fellesforsikringen omfatter dagpengetilgang
Samtidig jobbes det for at dagpengegrunnlaget for kunstnere tar utgangspunkt i å betales ut fra dokumentert real-ytelse, i likhet med kriteriene for dagpengeløsning i den nylig etablerte Skeuspiller- og Dansealliansen: http://www.shakespearetidsskrift.no/arkiv/42009/livstidsansettelser.html som ble godkjent som utbetalingsmal like før jul i 2012. 
 
Det tas sikte på at samtlige som kvalifiserer for opptak i NODA, vil kunne ta del i en utstrakt dagpengeordning ved å fremlegge dokumentasjon til Arbeids- og velferdsetaten på relevant kunstnerisk kompetanse og arbeidserfaring, ikke kun innteksbringende arbeid.
 
Slik fungerer samfunnet, slik fungerer Arbeids- og velferdsetaten, slik fungerer kunstlivet.
 
TBC
 
Litteratur:
http://www.nav.no/Arbeid/Jobb+og+helse/Sykmelding+og+sykepenger/Sykepenger+til+s%C3%A6rskilte+grupper
http://www.shakespearetidsskrift.no/arkiv/42009/livstidsansettelser.html
http://www.skuda.no 
 
Illustrasjonsfoto: herStay, NoNameDance 2007 Senter for Ibsen Studies, UiO/ Nasjonalleriet, fotograf: herStay Beau

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: