Plutokrati i Kulturrådet? Habilitet som metode

Om å gå på gangen som metode, hvor effektivt er det? Hva med i stedet å innføre de samme kriterier for habilitets-hensyn som Norsk Forskningsråd praktiserer også i Norsk kulturråd, for å sikre brukernes tillit til at tildelingene og avslagene er legitime? Slik Kulturrådets praksis fungerer i dag, går de faste basis-tilskuddene kun til de... Fortsett lesing →

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑