Strakssubsidiering av fungerende tiltak

Onshore vs offshoreStaten subsidierer oljebransjen i stort monn. Fastlands-BNP har knapt økt i Norge de senere 5 år. Nullvekst er så og si lik tilbakegang.Vil man fremover se en mer aktiv eller tilsvarende satsning på fastlands-Norge, som en fremtid uten oljen, i mer langsiktig forutsigbare tilskudd?Økt skattelegging av petroleumsindustrien er et anvendbart verktøy, som vil... Fortsett lesing →

Flere enn før..

Ny by hipster hip-hopByen er delt og de som snakker med seg selv er flere enn før.Sitat Don Martin og Tomy Tee, som her gjør susen, om Oslo:http://www.youtube.com/watch?v=7jdkVCWWrfI Bergenske A-laget, med noe blaserte Breiar meg: http://www.youtube.com/watch?v=m2KnbHMPZgo og Lars fra Mars, da. Med sin kunstdiskurs.http://www.youtube.com/watch?v=YJ6Pw25BMMo ) Norsk hip-hop blomstrer, gratulerer også til Karpe Diem her forleden,http://www.kjendis.no/2013/03/23/kjendis/karpe_diem/spellemann/musikk/spellemannprisen/26357927/ Bilde: Don Martin, Nilsen

2400% økning – suksess eller misforhold?

Det eksisterer et topp-sjikt innenfor det frie feltet norske scenekunstnere. I denne ligaen florerer det ca. 20 - 25 enheter hvor 10 - 15 av dem søker basisfinansiering av Kulturrådet hvert år, ut over de 9 ambulerende som per 4de år kan søke om ny 4-års bevilgning á årlig 3 MNOK, tilsammen 12 MNOK. Gitt... Fortsett lesing →

En første stortingsmelding om internasjonal kulturinnsats

UTENLANDS KUNSTFORMIDLING Regjeringen ønsker med den første kulturmelding om utenlandsformidling av kultur å: *Sikre bedre samordning av de ulike ordningene for presentasjon av norsk scenekunst i utlandet.  *Sikre at støtteapparatet er best mulig tilpasset behovene i scenekunstfeltet  som helhet. *Legge til rette for styrking av ordninger under  Norsk kulturfond som bidrar til økt internasjonal virksomhet. Det er positivt... Fortsett lesing →

1997 – 2017 Munch jubilé i nisje forstand

Min Tanaka with Monica Emilie Herstad at the poster for The Dance of Life, in Tokyo, 1997. A performance as referred to in Tokyo Times by Giles Kennedy, as an excellent performance. The article was having headlines such as "A new star in the Zodiake is born". :::::::: Norwegian butoh performance during The Winter Olympic... Fortsett lesing →

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑