Kulturutredningen 2014 er ankommet

url-4

Enger-Utvalget: «Norske kunstnere har fremdeles dårligere lønns- og levekår enn den øvrige befolkningen. Dette er ikke bedret siden 2005»

Situasjonen er intet mindre enn skandaløs.

Økt tilstrømning til feltet nevnes som en mulig årsaksfaktor.

Som motgift foreslås spissing av tildelingene, å erkjenne at ikke alle kan leve av kunsten, selv om folk flest bør få utvikle sitt talent.

Ellers peker rapporten på viktigheten av demokrati og mangfold, men er øvrig kritisk til institusjonene.

Utvalget mener Kirkeavdelingen og Kulturskolen bør flyttes til Kulturdepartementet.

Anne Enger

Anne Enger, leder Kultururedningen 2014, for Regjeringen. Foto: Jan Enoksen

Bilde øverst: Utvalgsmedlem, f.v.: Ingrid Røynesdal, Anne Enger og Corinne Lyche, fotografert av Anne M. Odland, Musikk- og Kultur

Forside, Arne Nøst illustrasjon

Utredningens forside, illustrert v/ Arne Nøst

 

Litteratur:

http://nrk.no/kultur-og-underholdning/1.10932283

http://www.scenekunst.no/pub/scenekunst/main/?aid=2837

http://www.musikk-kultur.no/nyesider/artikkel_1.asp?id=1113

https://kunstbevegelsen.wordpress.com/2012/10/04/intervju-med-fungerende-leder-for-kulturkomiteen-knut-gravrak/

http://www.aftenposten.no/okonomi/Sverige-har-lavest-andel-fattige-7137977.html

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dep/styrer-rad-og-utvalg/kulturpolitisk-utredningsutvalg/utvalgets-sammensetning.html?id=661764

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: