En første stortingsmelding om internasjonal kulturinnsats

UTENLANDS KUNSTFORMIDLING

Regjeringen ønsker med den første kulturmelding om utenlandsformidling av kultur å:

*Sikre bedre samordning av de ulike ordningene for presentasjon av norsk scenekunst i utlandet. 

*Sikre at støtteapparatet er best mulig tilpasset behovene i scenekunstfeltet  som helhet.

*Legge til rette for styrking av ordninger under  Norsk kulturfond som bidrar til økt internasjonal virksomhet.

Det er positivt og strengt nødvendig til beste for kunsntere med erfaring fra utenlands samarbeid.

 

Kritikk av ordningen

Når det er sagt:  Hva scenekunstdelen angår: NTO (norske institusjonsteatres forening) sin kritikk av DTS, (det frie scenekunstfeltets interesseorgan) i sitt innspill til departementet, har desverre blitt tatt til følge i rapporten, det er uheldig og vitner om arrogant, maskulinistisk maktmisbruk fra NTO´s side, i sedvanlig stil.

NTO gjør selv i sin innstilling som de kritiserer DTS for, NTO favoriserer sine medlemsteater i forslaget om programmerende teater, i sin høyrøstede, mannsdominerte, truende apparisjon. Det er ukledelig.

http://www.nto.no/novus/upload/tab1/Politikk%20-%20offentlig/Internasjonalt/Stmeld_internasjonal_kulturinnsats_NTOs_innspill.pdf

 

To-deling, ved en dikotomisk mannlig vs kvinne-dominert scenekunst-diskurs?

Den kvinneledede organisjasjonen DTS, med så og si kun kvinner i administrasjonen, skårer i rapporten på sine fremragende utenlands tiltak, men mister makt til igjen, kulturrådet, som vokser seg større og større, gjennom at regjeringen ønsker å gi rådgiverfunksjonen for utenlandstiltak til da formodentlig en ny, kompetent utenlands-administrasjon i kulturrådet? Mer byråkrati.

Det glipper da for DTS, som sådan? Er det betimelig å spørre. Er de frie kunstnerne blitt slappe og desorientert søvngjengerske? Hva skjer? Følger man ikke med i timen?

Det bisarre er at søsterorganisasjonene DTS og NTO deler kontoretasje i Storgaten 10. For et par år tilbake ble deres maskiner hacket og bestjålet, hva blir det neste, tro. Nesten som en thriller.

Bare den ikke blir kjedelig eller forutsigbar?

 

 

 

 

Bilde

Stortingsmelding 19 (2012-2013) – Regjerningens internasjonale kulturinnsats. Fra venstre: Utviklingsminister Heikki Holmås, direktør i NORLA Margit Walsø, kulturminister Hadia Tajik, direktør i Music Norway Kathrine Synnes Finnskog og utenriksminister Espen Barth Eide.

Foto: Kunstkritikk

 

Litteratur: 

NTOs kritikk av DTS har blitt tatt til følge i rapporten, men NTO gjør som de kritiserer DTS for, NTO favoriserer sine medlemsteater i forslaget om programmerende teater: http://www.nto.no/novus/upload/tab1/Politikk%20-%20offentlig/Internasjonalt/Stmeld_internasjonal_kulturinnsats_NTOs_innspill.pdf
Mannsdominerte programmerende scener: https://kunstbevegelsen.wordpress.com/2013/01/07/kvinnedominert-scenekunst/
De mannlige teatersjefene seg selv nok: https://kunstbevegelsen.wordpress.com/2013/01/07/kuratorens-scenedebut/
 :::::::: 
herStay vinner Silver Prize i  Øst-Asia 2011:
herStay vinner Silver Prize for beste forestilling av 32 forestillinger på festivalen i Øst Asia 2011
herStay tildeles Silver Prize i Syd Korea 7. august 2011, av festivalens 32 ulike internasjonale forestillinger på 7 scener.
http://www.herStay.net 
http://www.scenekunst.no/pub/scenekunst/main/?aid=2954

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: