Strakssubsidiering av fungerende tiltak

Onshore vs offshore
Staten subsidierer oljebransjen i stort monn. Fastlands-BNP har knapt økt i Norge de senere 5 år. Nullvekst er så og si lik tilbakegang.
Vil man fremover se en mer aktiv eller tilsvarende satsning på fastlands-Norge, som en fremtid uten oljen, i mer langsiktig forutsigbare tilskudd?
Økt skattelegging av petroleumsindustrien er et anvendbart verktøy, som vil kunne gavne, for en alternativ fremtid. Slik vil man kunne jevne ut sokkel-lønnsveksten på landsbasis, innen de ulike fagfelt.
En mer eksplisistt og tydelig, langsiktig, strategisk satsning på kunst og forskning vil tjene samfunnet som helhet, og er samfunnsøkonomisk prekært. Det haster.
Det er viktig at man satser på virksomheter og prosjekt som faglig allerede fungerer og viser overlevelsesdyktighet.
Påskegave
Foto: Floral touch carved egg, fotograf ukjent

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: