Kunst og idrett, sammen for sosiale rettigheter

Kunst og idrett, sammen for sosiale rettigheter ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Prinsipielle saker følges med argusblikk ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: KUNST OG IDRETT, SAMMEN FOR SOSIALE RETTIGHETER: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Selvstendig næringsdrivende idrettsutøvende mann, søker nå sykepenger av Arbeids- og velferdsetaten, tett fulgt av media.Saken gis presedens, og vil kunne sette en standard, og slik bidra til å statuere en mal for lignende... Fortsett lesing →

Happy UNESCO International Dance Day

Happy UNESCO International Dance Day April 29th 2013::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Kunstbevegelsens UNESCO Dance Day Spilleliste:http://www.youtube.com/watch?v=IdjAbhZi-QUhttp://www.impulstanz.com/videogallery/aid1400/https://vimeo.com/64947434 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Moira Sheerer in The Red Shoes.Quote: "Dance she must - and dance she will, between her two loves" (1948)Litteratur:http://www.international-dance-day.org/en/message.html

Sosiale rettigheter for kvinnelige prosjektkunstnere før valget 2013

Sosiale rettigheter for kvinnelige prosjektkunstnere før valget 2013 Foto: Fra Stortingsvalget i 1909. Ved dette valget kunne kvinner fra borgerskapet og middelklassen avgi stemme for første gang. Siden 1913 kvinner generelt, på like vilkår som menn,  i 100 år, i år.Fotograf Anders Beer Wilse. Eier: Norsk Folkemuseum. Tilgjengelig som offentlig eiendom/ public domain  Litteratur: http://prosjektkunstnere.wordpress.com/2013/04/26/sosiale-rettigheter-for-kvinnelige-prosjekt-kunstnere-for-valget-2013/http://www.dagbladet.no/2013/04/25/kultur/politikk/innenriks/26850214/http://snl.no/Stemmerett_for_kvinner_i_Norge

HMS for Kvinnelige Prosjekt-Kunstnere

Helse Miljø og Sikkerhet for Kvinnelige Prosjekt-Kunstnere (...) "Mange får også helseskader som en følge av uheldige arbeidsbelastninger. Sykefravær som følge av arbeidsrelatert skade eller sykdom er selvsagt en belastning for arbeidstakeren selv, men også dyrt for virksomheten og samfunnet. Her har vi en felles utfordring som må følges opp."          ... Fortsett lesing →

Ibsen vs Intercultural performance

From a cultural meeting point, at the XIII International Ibsen Conference at UiT 3 artists from different parts of the world in a panel discussion on Intercultural performance. A theme being discussed in a conversation with chair Krishna Sen (India), following 3 different paper presentations by the directors Mitsuya Mori (Japan), Liu Minghou (China), Monica Herstad... Fortsett lesing →

Hver kunstner sin egen festival

Egen-festival-trend:Stadig flere scenekunstenheter som enkeltkunstnere og frigrupper i Norge og internasjonalt danner egne festivaler, slik skapes et eget arbeidsmarked, hver gruppe sin festival.Så, representerer dette en modell å franchise; signaliserer det en ´gyldig´ eller en konstruert visningsform? Er egenfestival-tankegang rent profesjonelt på linje med mer åpent rekrutterte festivaldannelser, eller er metoden simpelthen dannet ut fra... Fortsett lesing →

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑