Venstrehånds historie

Sviktende diskursmakt

Da nyere fri norsk scenekunsts dansehistorie skulle skrives for DTS i 2010, ble den kritisert internt i miljøet, den inneholder faktafeil og bærer preg av revisjonisme.

Innen dansefeltet spesielt, her burde kildene vært sjekket bedre. Her ble enkelte sågar glemt, andre så vidt nevnt, navn ble feilstavet eller omkafaltrert, virkets omfang redusert, omdefinert, eller misforstått, uten at levende kilder ble oppsøkt. Noen få 90-tallister er overrepresentert.

I lys av dette er det enda viktigere at teatervitenskap består ved UiO, for å skape en sunn motvekt til et på dansefeltet oppsiktsvekkende ensidig, kildesvakt materiale slik det kan fremstå som i dag. Det kan ikke stå permanent uimotsagt.

Tilbakeblikket er i konstant forhandling med diskursmakten og samtidens relevans.

DTS er langt fra eneherskende i interpretasjonen av norsk kunstforståelse.

Nå når historien som jo oppstår i et tilbakeskuende perspektiv skal fremforhandles videre i en fornyet versjon om ikke lenge, vil det være viktig å danne en redaksjon med et overblikk som monner, samtidsmessig, historisk og geografisk.

TBC

 

Litteratur:

http://www.khio.no/Norsk/Studieinformasjon/Etter-_og_videreutdanning/Kurstilbud/Moderne+og+postmoderne+scenisk+kunst+i+historisk+og+estetisk+perspektiv.b7C_xlDSZg.ips

Upresist om nyerer norsk scenekunt: http://www.carteblanche.no/en/about-us/history-of-dance-in-norway.html

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: