Superkvinner til norsk film

Nyfeministisk bølge - Flere superkvinner til norsk film Legandariske Sigourney Weaver til Harald Zwart er siste skudd på stammen, i den nye trenden innen norsk film; Internasjonale kapasiteterFantastiske Juliette Binoche til Erik Poppes siste film, og enestående Isabelle Huppert til Joachim Trier, det hele er formidabelt, og sensasjonelt i internasjonal skala.Det nye stjerneskuddet Jessica Chastain til... Fortsett lesing →

Naturlig valgseier

Naturlig valgseier Et parti som tillater å vente på nano-teknologien for tander utvinning av naturressurser, er et must. Samtidig må partiet overfor Kunstbevegelsen kunne skilte med en velreflektert kunst- og kulturagenda. Hensynstagen til jorden og økobalansen er viktigst, samtidig som øvrig politikk må henge på grep. Så enkelt, like utfordrende. Godt valg 9.9. Bilde: vesken... Fortsett lesing →

Referanse-kunst i sentrum

Kunstbevegelsen

Monica Emilie Herstad

Abramovic om re-interpretasjon 

 
Marina Abramovic in dialogue with Monica Emilie Herstad, at Galleri Brandstrup 28th of September 2012:
http://www.aftenposten.no/webtv/–Lady-Gaga-stjeler-kunstneriske-uttrykk-hele-tiden-7004607.html?paging=&section=
 
Dialog
Monica Emilie Herstad, fritt sitert: «As I have seen your works at MOMA (2010) and Guggenheim (2005), could you please describe the difference between re-interpreting your own works, towards re-interpreting other artists works?»
Marina Abramovic svarer, i dialogen som gjengitt via video, Aftenpostens web-tv:
http://www.aftenposten.no/webtv/–Lady-Gaga-stjeler-kunstneriske-uttrykk-hele-tiden-7004607.html?paging=&section=
 
Tekstlig versjon
En transkripsjon av intervjuet vil foreligge her. Det er transkribert, og renskrives i løpet av høsten.
I mellomtiden: En artikkel fra Aftenposten nylig:
Marina Abramovic har satt standarden for mye av moderne kunst i sin 40 år lange karriere. Særlig smerte og dødelighet har opptatt henne. Nå utforsker en av verdens mest fremtredende kvinnelige kunstnere det magiske i hverdagen. På Galleri Brandstrup frem til 28 oktober.
Publisert: 29.sep. 2012 21:19 Oppdatert: 29.sep. 2012 21:19, Aftenposten, v/ Bodil Fuhr
Som en…

Vis opprinnelig innlegg 390 ord igjen

Norsk/ nordisk i utlandet – en felles profil

Kunstbevegelsen

«De fem nordiske land – Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island – kjennetegnes ved et demokratisk dypt forankret etos, sosial likhet, velferd, innovasjon og ren natur.»

Nordic branding, hva innebærer det for den enkelte kunstner i en verdenssammenheng?

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Arnason-front.jpg

 

En felles nordisk profil

En spennende historie i seg selv, norden har flere interessante verdier å forene som plattform for en felles fremtid.

I et nylig utarbeidet kulturprogram for de 5 nasjoner, fronter man nå felles verdier, under en samstemt ideologisk overbygning.

En tankegang som kan komme vel med i et prodefensivt forsvar av felles verdier i en turbulent verden.

 

Levekår

Som medlemmer av de ulike land tilbys man alle av flotte nordiske verdier, men omfattes vi alle av dem?

Det er besnærende å tenke på at kunstnere som kanskje er den mest utsatte gruppen innen de nordiske velferdssytem, er den gruppen som er satt til å fronte…

Vis opprinnelig innlegg 697 ord igjen

Ad Notam: Kulturløft 3

Kunstbevegelsen

Josefine Lyche i Stenersenmuseet

Innspill til regjeringens Kulturløft 3:

1. Mindre stiftelser innen kunst (og kultur) bør i likhet med små og mellomstore bedrifter fritas revisorplikt.

2. SKUDA bør gjøres til en almenn rett for profesjonelle scenekunstnere.

3. BASIS-finansieringen bør franchises til flere grupper, gjerne et 30-talls.

4. Prosjektstøtten i Kulturrådets scenekunstpott bør mangedobles ekvivalent med rekrutteringen til scenekunstfeltet.

5. Internasjonal satsning på ulike aktører innen scenekunst, fungerer i dag i forhold til de frie gruppene, i regi av DTS, i samspill med mer konservative institusjoner som det NTO representerer.

Reform av ordningen kan skje gjennom innspill, ikke ved opprettelse av en ny organisasjon bestemt av NTO-medlemmer som Carte Blanche, BIT, TAG og BBT. Det vil være å gi fra seg makt og økonomiske midler til institusjoner som allerede har store overføringer fra før til turnévirksomhet og gjestespill. Det er uaktuelt og meningsløst, siden internasjonaliseringen allerede fungerer vel.

6. Velferd for kunstnere i mellomfasen…

Vis opprinnelig innlegg 99 ord igjen

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑