Rik på Kulturnæring?

KUNSTNERE: TA TILBAKE KULTURBYGGENE

Kulturnæringsbygg er tingen, utleie av sådan, i et kunst- og næringsperspektiv.
Det virker som man har erkjent at man sjelden blir rik av kunsten, men kanskje av bi-inntekter i ytterkanten av den.
Nylig signerte Kulturrådet avtalen om Mølleparken med Christian Thommesen (tidl. V-politiker Olaf Thommessens bror), forøvrig en forretningsmann i kulturrådets leders omgangskrets, se bildet, Kulturrådets eget:
 
Bilde
 
Utleieforetak for få
Kirre Q. Arneberg, Thommessens kusine, er nylig tildelt av Kultur- og Næringsetaten (Bjercke (V)) kr. 500 000 for å drifte utleiestudioer for hovedstadens mange dansere i Nydalen, samtidig som hennes kollega Jane Hveding foreløpig mistet sin mulighet for utleie.
Hvordan velges de utleiende, gjennom audition?
Hva er kriteriene. Hva skiller de to, f.eks.
Ved ryddige tildelingskriterier slipper man at utleieforholdet blir for familiært, monopolpreget, eller for få.
Tildeling av en forvaltningskonsesjon av kulturbygg kan evt. vurderes tildelt gjennom LOTTERI, så lukrative er avtalene.
 
Ledig kapasitet
I følge undersøkelser er det 200 ledige studio og bygg rundt om i Oslo som er egnet for kunst- og kulturvirksomhet, som står tomme, i kommunal regi.
 
Øvelse i kulturnæring
Oslo Kommune har ved Kultur- og Næringsetaten fortiden workshops med fokus på næringsinntekt vs kunstutøvelse.
Et forslag er at flere kunstnere melder seg med interesse for utleiedelen av studioene, det er en kilde til inntekt, ellers egnet til å skape klasseforskjell i kommunal og nasjonal regi.
I kraft av hvilke egenskaper er det at Kulturrådet og Oslo kommune velger en utleier fremfor en annen?
 
Strengt armlengdes prinsipp
Velger man sine utleiere med like stor omhu og armlengdes avstand som kriteriene for tildelingene av hvilke kunstprosjekt som skal få støtte?
Hvordan går man frem?
Hva med en utlysningstekst:
«STØTTE til Kulturbygg: Man utlyser herved utleier-støtte/ leie til de som forvalter studio, atelier og kontorlokaler for kunstrelatert virksomhet til utleie for kunstnere og kulturrelatert virksomhet»
Slik kan utleie/ forvaltning av kulturnæringslokaler bli en bevisstgjort inntekstkilde for flere, og komme mange kunstnere mer direkte til gode, ved at verdiskapningen tilbakeføres kunsten og ikke private foretak alene.
 
Litteratur: 
http://kulturradet.no/om-kulturradet/vis-artikkel/-/asset_publisher/vRV5/content/aktuelt-kulturradet-flytter-i-2013
Vera Zaffari, braziliansk arkitekt
Illustrasjonsfoto: Vera Zaffari, Brazil
 

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: