Forfordeling i kunstpatriarkatet?

Fagforenings-leder, rådgiver og dobbeltroller: Leder med preferanser,"Hvis dette er min kropp” er en forestilling av og med NODA-leder Peder Horgen, NKR-rådgiver og KhiO tilknyttede Per Roar Thorsnes, og scenekunstnerne Kristianne Mo, Jørgen Larsson og Tobias Leira."Her inviteres publikum til å ta seg et pusterom og pause fra sine hverdagsrutiner. Gjennom forestillingssituasjonen får de se og erfare... Fortsett lesing →

Kunsten å iaktta observatøren

Når den observerte selv observerer og dette eksponeres for et online/ film-publikum Strøtanker om og en drøftelse av et film-manus: Hvordan kunsten kan nyttiggjøre overvåkelsesbehovet; slik at det gavner eksempelvis miljøbevegelsen, og andre. Slik vil det å la seg overvåke kunne medføre en vinn vinn situasjon. Ved at eksempelvis kunsten og overvåkelsen kobles opp mot... Fortsett lesing →

En skjerpet kunst?

Flere kunstnere, 22500 kunstnere i Norge, hvorav 6000 nyutdannede i senere tid lider som svaklønte økonomisk?I utgangspunktet ressurssterke individer blir ved kunstnerkarriere ofte tvunget inn i en ny økonomisk underklasse, etter påkostet romslige utdannelsesstrukturer.Anvendes det for store ressurser på kunst-utdannelsessektoren, sett i forhold til å skape arbeidsplasser for kunstnere etter endt BA?Legges det for lite... Fortsett lesing →

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑