Kunsten å iaktta observatøren

Tippi Hedren in The Birds

Når den observerte selv observerer og dette eksponeres for et online/ film-publikum

Strøtanker om og en drøftelse av et film-manus:

Hvordan kunsten kan nyttiggjøre overvåkelsesbehovet; slik at det gavner eksempelvis miljøbevegelsen, og andre. Slik vil det å la seg overvåke kunne medføre en vinn vinn situasjon.

Ved at eksempelvis kunsten og overvåkelsen kobles opp mot et publikum i en kunst-setting.

Hvordan iscenesette big brother paradigmet i en kunstnerisk meningsfull sammenheng?

Kan man kuratere overvåkning?

Selvsagt, det handler om å observere observatøren. Som vedlagte bilder viser, av Hitchcocks Rear Window (1954), og deretter vise dette for et publikum.

I en dagens kunst-setting vil det kunne kurateres overvåkningsbilder av bølge-stand som slår inn over urbane kyststrøk, slik settes fokus på klimatiske faresignal før det er for sent.

Som et eksempel.

 
 
Litteratur:
http://www.hitchcockwiki.com/wiki/Rear_Window_(1954)
http://www.theguardian.com/film/2012/jun/17/my-favourite-hitchcock-film-the-birds-geoff-dyer
http://movies.yahoo.com/news/hitchcocks-best-spy-movies-173500568.html
http://www.globalresearch.ca/new-instruments-of-surveillance-and-social-control-wireless-technologies-which-target-the-neuronal-functioning-of-the-brain
Etteretnings-kunst?: http://www.dazeddigital.com/artsandculture/article/16953/1/the-da-zed-guide-to-surveillance
Antrekk som mot-etteretning: http://rt.com/usa/drone-artist-harvey-surveillance-665/
Overvåkelsen som mani, her gjennom romantisering og mote for BLK DNM v/ Thurah / Hammer: http://vimeo.com/28891873
NY Street Art? http://betabeat.com/2013/05/smize-for-the-camera-majority-of-new-yorkers-support-more-surveillance-cameras/
Utover-observasjon:  http://www.spacetelescope.org/videos/heic1112h/
Universal-perspektiv: http://www.youtube.com/watch?v=Zr7wNQw12l8
http://www.dbtv.no/?vid=2938780152001
http://www.dagbladet.no/2013/12/17/nyheter/norge/snowden/usa/etteretning/30874298/
 
Rear Window
 
 
A police CCTV camera observes a woman wa
 
Bilder: Øverst, Hichcocks The Birds (1963), deretter hans Rear Window fra femtitallet.
Nederst, gatekamera i dagens NY
 

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: