Fragmentert dans

Splittet fagmiljøDet frie profesjonelle dansemiljøet er delt, Billedkunst feilinformert, de fleste danserelaterte står i dag utenfor Dansens Hus og Kulturrådets støtte. Se: http://www.billedkunstmag.no/node/13818Basert på Danseinformasjonens egne tall, som tilsier at mot i 1999, med ca. 30 registrerte profesjonelle dansegrupper i Norge, er det nå ca.145.Tilstrømningen til feltet har vært enorm, uten at økningen av tilskuddene tilkommer... Fortsett lesing →

Profesjonelle kunstnere tjener som amatører

Det er et utbredt problem i Norge at kunstnerne ikke tjener godt. Mange kunstnere jobber for under kr. 100 per dag, det er en realitet. Når selv amatør-barnekunstnere klager på kr. 150 per dag, viser det hvor vanskelig situasjonen er. Når de profesjonelle kunstnerne sykemeldes innimellom risikerer de å få utbetalt kun kr. 21 per... Fortsett lesing →

Pretty normal

Om å marsjere til takten av sin egen lille trommespiller- gjetosten diskuteres i ny, internasjonal undersøkelse, den norske brune varianten har også fått sin plass."People always tell you that you "march to the beat of your own drummer," but you think you're actually pretty normal. You love long walks on the beach, red wine and... Fortsett lesing →

Motsyklisk kapitalbuffer

Norges bank rådgir i dag finansdepartementet å fastsette at nivået til motsyklisk kapitalbuffer for bankene skal være på 1 prosent. Finanstilsynet sluttet seg resolutt til Norges Banks anbefaling, som i følge dept vil tre i kraft innen 1.juni 2015. En motsyklisk kapitalbuffer er finansnæringens økonomiske buffer mot vanskelige tider.Hvordan dette vil påvirke kunstnere og kulturlivet gjenstår... Fortsett lesing →

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑