Katastrofe-app for nasjonale kunstskatter

NORSK KULTURARV I FARESONEN
Tid for u-sving? I motsatt fall – innen relativt kort tid vil Norges nasjonalskatter kunne forvitre.
Rent vitenskapelig – og menneskeskapt.
I følge Uniforums forskningskilder vil Bjørvika-boulevarden og den berømte snart 9 km strandlinjen, hvor langs store deler av norsk kulturarv fortiden lagres og eksponeres gjennom en rekke signalbygg, innen overskuelig fremtid forsvinne helt eller delvis. 
Miljø-situasjonen er uforutsigbar og byggeplaner slik preget av risiko, kanskje må institusjonsplanene legges om?
Det kan virke som at valget står mellom å endre planer nå, før utbyggingen, eller etter.
Det er et samfunnsøkonomisk spørsmål. Kortsiktig eller langsiktig økonomisk konsekvenstenkning vil avgjøre saken.
Kunstbevegelsen formoder at hensynet til norsk kulturarv må gå foran.
 
Miljø-endring
To hundre år fram i tid viser appen et Bjørvika-område i sterkt forfall, hvor det gir mening å anta at endringene som har funnet sted, også gir samfunnsmessige konsekvenser.
Gunnar Liestøl som leder utviklingen av applikasjonen Situated Simulation (SitSim) for mobiltelefoner eller nettbrett, samarbeider her med pedagogikkprofessor Ola Erstad ved UiO og professor Andrew Morrison ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo, fra norsk side, i tillegg til øvrige internasjonale samarbeidspartnere.
Dette er en app som blant annet viser tredimensjonale rekonstruksjoner av kulturminner som Akropolis og Vikinghallen i Borre. Ved å bevege på mobiltelefonen, vil man ved å forflytte seg i landskapet kunne se bygninger fra ulike vinkler.
 
Samfunnsnytte
Det norske kartverket har datasett som viser de fleste av landets bygninger. Effekten av klimaendringer på bygningsmasse kan i prinsippet automatiseres på samme måte som beregningene av effekt på vegetasjon og terreng.
Appen anvendes til å formidle kunnskap om klimaendringer og å skape engasjement blant politikere og individer.
– Debatten rundt klimaproblemene er vitenskapelig, global og abstrakt, men utfordringene vi står overfor, krever lokale tilpasninger og lokale tiltak, understreker han. 
 
Litteratur:
http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2014/04/et-skrekkscenario-slik-vil-operaen-se-ut-.html
http://www.kunstkritikk.no/kritikk/se-opp-br-trendy-naturkatastrofeberedskap-pa-scenefronten-i-europa/ 
 
 
Forvitrer
Illustrasjon: «ET OSLO I FORFALL»: Slik forutser forskerne at Operaen i Bjørvika vil forvitre innen 200 år, om menneskeheten ikke lykkes i å reversere klimaendringene. Jfr. Unifforum, 11.4.2014
Bjørvigen
Dronning Eufemias gate, Oslo 20.4.2014

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: