Økonomisk krevende for profesjonelle kunstnere

Vi tenker nytt

Det viser seg at frilans kunstnere har det verst, med dansere og billedkunstnere nederst på lønnsvekst-stigen, hele 23% lavere lønnsvekst de siste 7 år, enn den jevne nordmann.

Det presiseres at enkeltkunstnere, de profesjonelle utenfor institusjonene, er de som har det mest økonomisk krevende, sier nyere statistikk.

Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag sier regjeringen vil prøve nye ideer for å få til det de rødgrønne ikke klarte.

– Det er tankevekkende at vi etter et løft som doblet kulturbudsjettet, fremdeles har ni av ti som får avslag på statens kunstnerstipend og ser nedgang i hva kunstnere tjener på kunsten sin. Det er et tydelig tegn på at vi trenger nye løsninger, og vi ønsker bedre forhold for kulturnæring og kunst som levebrød. Samtidig er det viktig å presisere at kulturministeren har vært klar på at det er en viktig investering i nytenkning og annerledestenkning at staten yter støtte til smale kunstuttrykk, og det skal vi fortsette med.

– Prioriterer denne regjeringen kunstnernes økonomiske situasjon?

– Ja, det har vi vist ved å ta initiativ til utredningen fra Moe Skarstein og i budsjettet for 2015, sier han.

Litteratur:

http://www.dagbladet.no/2015/03/10/kultur/kunst/billedkunst/maleri/37915147/

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: