Kunstig misære?

Frilans basisfinansierte scenekunstgrupper den nye institusjonen?

At frilanskunsten er svakt stilt i Norge er et argument som blir så mye vanskeligere å forsvare, når man ser bildene som på vedlagte link.

Det er kjent at relatitvt få basisfinansierte grupper tar rubbel og bit av scenekunstpotten i Norsk kulturråd, mens andre blir tilgodesett med svært lite.

Ulikheten blant ellers kunstfaglig likestilte kan dreie seg om 13 MNOK i inntekt, per enhet, sett over en 4-årsperiode, hele 26 000 000 over en 2 x 4-års periode som ofte følger med, noen 3 x 4 år, og så videre.

Når en basisgruppe så promoterer seg selv med en stab som et regionsteater, bidrar dette til å illustrere misforholdet, og det er betimelig å spørre om de få av de etterhvert mange frigruppene, med intensjon er gitt midler til å skape et litt stuck institusjonsteaterpreg, var det meningen?

Hvis en prosjektgruppe har behov for en institusjons-aktig stab, ville det ikke i de spesifikke produksjonene være mer naturlig å søke samarbeid med nettopp regionale scener?

Alternativt, flere frie grupper må få tilgang til produksjonsmidler, og, samtidig kan en sentral-administrasjon for samtlige av de basis-finansierte gruppene opprettes, slik at ikke midlene til samtlige basis-finansierte anvendes til primært institusjonspreget administrasjon, men til kunst-produksjon, først og fremst.

Slik har man en mulighet til å støtte kunst-prduksjon i noen grad, i takt med nyrekrutteringen av det markant økende antall kunstnere til feltet.

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: