27% av BNP

27%

At Nordpolen har plussgrader.. vel, -6 er ca. det høyeste til vanlig, men

nå.. wtf

Kullanvendelsen, blant det mest forurensende i verden, må, ned.

Billig, forurensende oljedrift må ned, større krav til rens og sikkerhet må stilles.

Oljedrift utgjør økonomisk ca. 27% av vår BNP.

Den må bli om mulig grønnere, for å bidra til at landet fortsatt holder et levestandardmessig forsvarlig nivå, evt. kan forbruket gå ned.

Oljeøkonomi for dummies: Ved at oljenæringen utgjør en større del av nasjonalbudsjettet enn mange kanskje aner, vil en inntekts-nedgang på generell basis prege hele folkets økonomi, ikke kun næringen selv og dens beliggenhet, også hovedstaden vil berøres, og nasjonalbudsjettet i sin helhet, hvordan er foreløpig opp til oss.

Kunsten, den kulturelle nasjonalarven og oljefondet

Hvordan påvirker alt dette kunsten og finansieringen av den?

Kunstbevegelsen diskuterer natur og kultur i fremtiden, på den sunt overlevende jordklodes premisser.

De verste kildene til forurensning må fjernes raskt, skifer, kull, etc., og erstattes med grønn teknologi og energi, er en mulighet.

Selvfinansiert

Kunsten kan i fremtiden måtte gå selvfinansiert, er en løsning.

Spørsmålet er da, hvilken kunst får vi da vs den vi har nå? Underholdning?

Det viktigste av alt, den dyre kunstutdannelsen som omfatter så mange fler nå enn tidligere må kanskje legges ned, og man får gå over til færre studenter. En kunststudieplass kan som kjent koste kr. 750 000 per student, mens en vanlig plass ved et universitet kun 150 000.

Det kan være bra, og fordrer kvalitet på høyt nivå, kravene må stadig skjerpes overfor kvalitet mht studentinntak, professorer, faglig innhold.

Er man sikret innhold på tilstrekkelig høyt kunstnerisk og faglig nivå på (de statlige) akademisk høyere studiesteder?

Er et bredspekret kunstliv et dyrt foretagende kun tilpasset en oljealder og – økonomi?

Hvem har ansvaret for å stake ut den nye tankegangen, før en mindre statsfinansiert fremtid inntrer?

Kunstbevegelsen melder seg på i diskusjonen.

Litteratur:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Varmerekord-pa-Svalbard-8299885.html

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: