Flere velbetalte kvinner i kunsten

Økonomien blant kvinnelige kunstnere må forbedres

I Storbritannia satses det nå på flere vel betalte kvinner i kunsten. I Norge som i UK er det ofte menn som dominerer det vel betalte segmentet i scenekunst-fagfeltet.

Store fondsmidler går oftest til menn, kvinner forblir lavtlønte.

Det må endres.

Omstilling, omstilling, omstilling, også i kunsten.

 

Post-kolonialt dilemma

Den britisk-bengalske kunstneren Akram Khan har nylig blitt sterkt kritisert for ikke å forstå det britiske paradokset her.

Heretter må kvinnelige kunstnere som gjør det bra karrieremessig også få betalt for det.

Det er betimelig å spørre hvorvidt det post-koloniale paradigmet frarøver midler tiltenkt den fremdeles ofte svakest stilte i mange samfunn, den kvinnelige kunstneren?

 

Rasistisk

Å hevde at integrering går på bekostning av den norsk-etniske kvinnelige kunstneren, er en argumentasjon preget av storhaugsk fremmedfrykt, og vil kunne betegnes som rasistisk.

På den annen side må man kunne tillate å etterlyse langsiktig forebyggende grep som jevnlig utarbeides og holdes ved like, for å forhindre en svekkelse av den tendensen vi nå mulig er vitne til, en slags fordisme, hvor det systematisert – innen samme fagfelt, maskuline, hersker over det lavtlønt kvinnelige, på noen måte. Hvis dette er tilfellet, må det ryddes opp i pronto. Det dreier seg om kunstfond, arbeidsliv, velferd, hele pakken.

I mange land er desverre fremdeles kvinnelige dansere ansett som rene parikasten, nær for prostituerte å regne.

Den europeiske samtidsscenen har derimot vært kjent for sterke, intellektuelt rustede pionerer inen dansen. Nå tilsynelatende i ferd med å økonomisk forvitre?

 

Gammeldags

Det er uheldigvis Akram Khan selv som bringer denne meget ubehagelige assosiasjonen frem, ved ikke å anerkjenne den trenden som desverre tydelig kan måles, i vårt naboland.

70-tallets grunnrydding for kvinnelige modernister er som revet vekk, tilbake er kun konturene av den, situasjonen må belyses.

Diskusjonen dreier seg om langt mer enn koreografi. Innskrenket integritet, kunstsyn og økonomi står på plakaten.

La oss håpe det ikke er fullt så ille som det virker. Uansett:

Samfunn, reager.

Kvinnelige gasjer

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: