Organisk vs statisk musikk

Og dens biologiske effekt "The researchers concluded that to be of benefit, music must be; in a pleasant key, of skilful composition, have a consistent volume and rhythm, devoid of rousing sequences, have no lyrics, and have achieved a certain degree of fame and popularity." #health #music #lowersbloodpressure #mozart #skilful #composition   Literature: https://www.aerzteblatt.de/pdf.asp?id=179298 http://www.telegraph.co.uk/good-news/2016/06/20/mamma-mia-listening-to-mozart-lowers-blood-pressurebut-abba-has/?WTmcid=tmgoff_soc_spf_fb&WT.mc_id=sf29221082

Søt iskiosk utskjelt

Sommer agurk kunst-nyheter sesongen har begynt.. En søt liten iskiosk som opplagt forsøker å ligne på operaen, utskjelt. På sett og vis er jo det et kompliment, at is-kiosk estetikk søkes å matche et av nasjonens fremste kulturbygg.. Det er verre med kitche innendørs utleie-konserter og konferenser som ikke kan måle seg med operaens repertoir... Fortsett lesing →

Kulturråd region-kontor i Bergen og Statens Kunstner-stipend til Stavanger?

Sitat Dagsavisen: – Bergen er ledende Bergens kulturbyråd Julie Andersland (V) har allerede sendt brev til kulturministeren om et fremtidig kontor for Kulturrådets næringssatsing i Bergen. Også Andersland reagerer på uttalelsene fra Danielsen i Dagsavisen. – Byrådet i Bergen mener en desentralisering samlet sett vil styrke fagmiljøene, ikke svekke dem slik Danielsen mener, påpeker Andersland,... Fortsett lesing →

Underskogen av norsk kunstliv trues

Kunstbevegelsen

Underskogen 

Laboratorie-kunst som faktor for norsk kunstutvikling

Når underskogen av kunst- og kulturvirksomhet, som samtidig å bestå av fremtidens talenter som barn og unge og deres rimelige lokal-tilgang, og det frie kunstfeltet og dets økonomisk overkommelige atelier-muligheter, når disse stedene å være ikke eksisterer lenger, når alternative leie- og eie-alternativer for atelierer, studio, kontorer og saler ikke er der mer, og det avdekkes mangelfullt tilrettelagte tiltak for å utvikle den profesjonelle kunstneren og kunsten, når underskogen av kunst- og kulturlivet, selve laboratoriet for norsk kunstutvikling ikke lenger legges vekt på i kommune-budsjetteringen, og trues, forringer dette bykvaliteten.

Det er langsiktige strukturer som må til, for at ikke eksistensgrunnlaget for underskogen, selve laboratoriet  for kunstlivet over tid, med ett skal se seg forsvinne.

Muligheter som virket evige, kan brått rives vekk for byutvikling, som jo også er hensyn som må tas.

Byutvikling

Oslo har fått 26 000 nye innbyggere siden 2010, i…

Vis opprinnelig innlegg 630 ord igjen

Offentlig søkerliste for scenekunst-konsulent

Kunstbevegelsen

Opplagte og mindre opplagte søkere

Kunstbevegelsen har informasjon om søkerlisten, og ser at et tyvetalls søkere har søkt.

Vi kjenner til at aktuelle kandidater befinner seg også i det ikke offentlige søker-segmentet, med andre ord de som har søkt «unntatt offentlighet», eller blitt oppfordret til å søke.

Deler av navnene er kjente kapasiteter for fagmiljøet, enkelte navn – innbefattet et par unntatt offentlighet, utmerker seg.

Søkerlisten vil publiseres om litt, vi søker om klarering fra de unntatt offentlighet, og vil gjerne offentliggjøre det, med deres velsignelse.

Vis opprinnelig innlegg

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑