Fra arkivet

10 år tilbake i tid

eksisterte det en dialog om Gramscis verdier sett mot en sosialliberalistisk tradisjon.

Hvor Anders Ehnmarks bok «En stad i ljus» diskuteres, forfriskende sommerlektyre.

– Jeg gjør ikke Gramsci til sosialliberalist, men plasserer ham i en republikansk tradisjon. Demokratiets rekkevidde er et nøkkelspørsmål i den republikanske tradisjonen, mener Ehnmark.

 

Ny-sysselsetting

14 000 er nå arbeidsledige i Rogaland, mot bare 3800 på samme tid i fjor, det setter diskusonene om ny-sysselsetting i et nytt lys,  man må se det hele fra flere perspektiv.

Fra Klassekampens artikkel i 2005:

«Høyre påstår at det blir mer arbeidsløshet hvis demokratiet kommer inn på det økonomiske feltet, venstresida mener at markedet kan styres demokratisk.»

  • Klassekampen

 

Lokalt kunstinitiativ

Kunstbevegelsen undrer seg over hvilke utslag situasjonen gir for kunstlivet i Rogaland.

Kulturrådet har lagt sin årskonferense 2016 dit, om kritikk, i november.

Planlegges Kulturrådet å flytte dit? Den forrige kulturministeren oppfordret kulturadministrasjonen til å flytte ut i periferien.

Er oljearbeiderene tenkt omskolert inn i kunst- og kulturbransjen?

Høyresidens Civita har et forslag til løsning, som presentert i link vedlagt.

Debatten er i gang.

 

Litteratur:

http://www.klassekampen.no/apps/pbcs.dll/article?avis=KK&date=20050603&category=ARTICLE&lopenr=306039998&Ref=AR&profile=1007&template=printart

Civitas tekst

 

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: