400 000 000 i minus

Om å engasjere seg også for frilansere på Kirsten Flagstad Plass

::::::::

Operaen sliter ifølge Hegnar.no med negativ egenkapital på hele 400 000 000 / 400 MNOK, grunnet høye pensjonsutgifter, han anbefaler dem i likhet  med resten av arbeidslivet å endre pensjonsbetingelsene. Kulturdepartementet mener 3 års etterlønn med fordel kan erstatte pensjonsordningen.

400 MNOK i minus er svært mye. Hva velger Operaen? Nå leier de ut til private bryllup for å spe på inntektene, men er det veien å gå? Å stenge av en folkets storstue for private arrangement en vanlig lørdag i juli?

 

Fagforening for frilansere og ansatte

Fagforeningen «den største kunstnerorganisasjonen i Norden» MfO, sloss for de største av sine medlemmer, så som de Opera-ansatte, mens delvis inntektsløse men ikke arbeidsledige frilans-medlemmer i fagorganisasjonen knapt har hverken trygde-eller pensjonsrettigheter i det hele tatt. Som frilans har man økte produksjonsutgifter, og kan risikere negativ inntekts-situasjon, noe som svekker grunnlaget for velferd fundamentalt.

Forskjellene er store internt i fagmiljøet. MfO følger arbeidslinjen, hvilket innebærer at de sloss primært for de fast engasjerte, frilans kunstnere har per se ikke faste engasjement, likefullt har de vårt medlemsskap.

 

LO Kultur

Hva skal være MfO´s prioriteringer fremover i dette henseende, også å sloss for frilans kunstneres rettigheter til pensjon og velferd på lik linje med fast ansatte?

Grunnen til at spørsmålet er relevant er at det kan være viktig å ha et samstemt profesjonelt fagmiljø med på laget, når en frilans ballettdanser uten rettigheter skal motiveres for å stemme for at 80 nedleggingstruede militær-janitsjar-orkestre skal bestå. (Leder Rian kommer fra korps-sektoren, og det preger prioriteringene til MfO som helhet).

Også ved at særforeninger som Kritikerlaget blir forsøkt vervet inn i et kommende LO Kultur, et lag som  i stor grad består av frilansere – de store mediehusene tvinger nå folk inn i frilanstilværelsen, må et LO kultur gjøre seg lekker også overfor frilansere, og deltids-ansatte, primært oppdragstakere, som i stor grad jobber frivillig mer enn kun for lønn alene.

For  å unngå en tilstand av prekariat – i England sies det at 15% tilhører prekariatet, ut fra en måling utført av BBC i 2013, http://www.bbc.com/news/magazine-22000973 , noe lignende kan være tilfellet også i norsk arbeidsliv, uten at det eksisterer annet enn foreløpig statistiske anslag på dette.

Det er vi alle tjent med som samfunn, å utjevne eventuelle klasseforskjeller.

 

Kunst i verdensklasse

Det må være mulig å drive med det en kunstner faktisk skal drive med, kunst i verdensklassen, og samtidig ivareta kunstnerne som utfører disse spesialiserte representasjons- og samfunnsoppdragene.

Også gjennom tilgang til velferd og en pensjon som gjør det mulig å velge å vie sitt liv til kunsten.

Da samtlige kunstnere med viktige kunstoppdrag, med dokumenterte bragder å vise til, ikke kun de fast ansatte sådan.

 

Sikrere fremtid for alle profesjonelle kunstnere

Slik kan man sammen enes om en riktig strategi for felles interesser, for fremtiden.

Det vil gavne hele samfunnet, og komme samtlige profesjonelt virksomme kunstnere til gode.

Hurra.

Og, ps, bare i tilfelle de opera-ansatte skulle risikere å bli frilans kunstnere etter endt 3 års fallskjerm, kan det være en god grunn nok til fra nå av å bedre vilkårene for de frilans kunstutøvende og skapende, på generell basis.

Med samme type utdannelse og prestasjoner i verdensklasse er det vel ikke fair å gjøre forskjell i arbeidslivet? Det ville skape et arbeidsliv og et skygge-arbeidsliv, det er ikke sunt, allerede er tariffer kun satt som «veiledende» per se i frilansfeltet, av særfagforeningene, det er kun stats-institusjons scenene med egne ensembler som er forpliktet av dem.

Uttalt å velge et frilans samtids-kunst felt, versus det å skulle prioritere operaen er kunstfaglig to ulike – men arbeidslivsmessig relativt likeverdige arbeidsvirkeligheter, som må belønnes likt, på ulike vilkår – men like entusiastisk, på vegne av kunstfeltets fremtid.

 

Litteratur: 

https://www.nrk.no/kultur/_-umusikalsk-a-redusere-operaen-til-et-privat-festlokale-1.13026077

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: