Kunsten i et biologisk kvante-mekanisk perspektiv

Hvilke trender styrer kunsten i dag

Mye tyder på at det ypperste av kunsten befinner seg innen et post-algoritme, biologisk kvantemekanisk paradigme.

Formidlingen er kanskje ennå begrenset til det digitale, men selve kunstutviklingen ligger lysår foran, i likhet men annen vitenskap.

Artikkelen vil kunne utdypes, og fortsette under tiden.

 

Endret ledelsesfilosofi

I mellomtiden kan man i Aftenposten lese om hvor et ny-sammensatt Kulturråd befinner seg, rent forsknings- og utviklingsmessig i dag.

Den nye ledelsen hevder som kunsten i praksis fungerer, at den ikke er demokratisk i seg selv.

Kvaliteten kommer først. Det er forsåvidt en subjektiv opplevelse, med ulike utfall, selvsagt.

 

Demokratisk byråkrati

Det tilside, et statlig byråkratisk kultur-apparat bør nok først og fremst legge vekt på å fungere nettopp etter demokratiske prinsipper, det er statens oppgave, i motsetning til mer private kunstinstitusjoner.

Og, nb, nå er det heller ikke en direkte sammenheng mellom byråkratisk autokrati og god kunst, men Kunstbevegelsen prøver med godvilje og lese uttalelsen dithen at de med sin nylig proklamerte ledelsesfilosofi ønsker å fremme det gode kunstverket, og gjennom publikumsutvikling den gode kunstopplevelsen, mer enn det sosiale aspektet alene.

Det er et viktig poeng, og en markant endring fra de siste tiders mer upresist rundhåndete sponsing av nærmest hummer og kanari, men desverre kanskje ikke til de fremste kunstnerne.

 

God kunst

Samtidig er det viktig å påpeke at Norsk Kulturråds fremste oppgave er å gjenkjenne den gode kunsten der den er, ikke først og fremst selv å kuratere eller skape den, men støtte den gode kunsten og kunstneren i sin fremdrift, sett i forlengelse av deres egen uttalelse.

Da helst i en ´generasjons-miks´, for å sitere Lynx-gallerist Josefine Lyches betegnelse av et vellykket utstillings-grep. Slik oppstår kvalitet, ved å vektlegge etablerte, kunnskap, erfaring og nykommere jevnt fordelt, slik utvikles også et rikt og variert publikum.

I så henseende er det viktig og påpeke at det digitale for noe kan være et egnet, men dertil selvrefererende formidlingsredskap, uten at en fremstilling av kunsten bør forveksles med det autonome kunstverket selv og dets stemning. Tredjehånds presentasjon kan ikke konkurrere med publikums egen interesse, persepsjon og erfaring av verket.

 

Prioritering

En presis tildeling av midler vil være Kulturrådets viktigste prioritering sett fra kunstnerne de er satt til å serve, og det er forskjellen på å formidle et galleri eller et bibliotek, til å drifte Kulturfondet for kunsten og kunstnerne, til en hver tid.

 

 

Litteratur:

http://www.aftenposten.no/kultur/Kulturradets-nye-ledere—Kunsten-er-ikke-demokratisk-Vi-skal-ga-etter-kvalitet-585462b.html?spid_rel=2

Kilde: Aftenposten, Stein Reusch Weber, etc.

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: