herStay performance Daphne and Apollo

herStay kunstprosjekt i interkulturell dialog

I herStay nye performance verk Daphne vs Apollo diskuteres forholdet mellom natur og kultur, et stigma i seg selv preget av primitive så vel som siviliserte krefter.

Hva skjer når det siviliserte opphører og det primitive får florere som drivkraft en periode.

Som under krigene, hvem binder seg automatisk på i bølgen av angiverskap og svik, hvem kan stilles til ansvar, vil de som utfører blindt maktmisbruk som mange av nazistene under krigen skifte navn?

Som en Kong Lear av Shakespeare, vil den fremstå som en klovn, som har satset på feil hest, en tragedie.

 

Sivilisasjon

Tilbake til den siviliserte grunnstrukturen, dannelsen, som er et motto for forestillingens publikum og lesere til å adaptere.

Hva som skjer når den gale narren blir lede-stemmen, den som trekker i trådene bak makten, som i Finn Iunkers stykke Play, Alter Native, ser man flere eksempel på en i utgangspunktet klok konge, som så lar seg drikke av giftbegeret, opp gjennom historien.

Som ekteparet Ceaceucesko, som ville regjere med modernistisk orden, med sine store mønstergyldige forestillinger om samfunnsordenen, som endte tragisk.

 

Filmarbeid

Øverst i vedlagte videoportefølje ser vi Daphne i en klassisk-eruopeisk kontekst, som henspeiler til selve kjernen for europeisk sivilisasjon og kutyme, med opptak i filmbyen Roma. En by som historisk sett også er et villskapens sted, hvor gladiatorer og familiært svik var en del av dagliglivet, ikke uoverkommelig i den store sammenheng.

Hvor nå kun ruinene av en storhetstid er tilbake, men da som ramme for en storslagen kontemporær kunstscene.

Nederst leter Daphne i naturen, for å finne tilbake til noe som på folkemunne kan kalles en trygg kontekst, hvor den grunnleggenede strukturen for agape, eller platonisk familiær kjærlighet og respekt tilsynelatende kan kalles bankers.

Men svikets natur finnes i aller høyeste grad også her, og den sofistikerte Daphne tar umiddelbart i bruk sin mer urban-sensitive analyse-kapasitet for restriktivt å løse mysteriet om den ør-smale men signifikante distinksjonen identifisert mellom hengiven kjærlighet og det råeste ultimate svik.

 

Metamorfose

I Daphne og Apollo tillegges transformasjonen og forandringen vekt. Her anvendes også naturen for at man skal kunne gå i ett med plantene, for ikke å synes, i en intern makt- og hvem vet, en mulig kjærlighets-konflikt, et fiffig vel anvendt dramaturgisk grep.

Daphne er i herStay performance velsignet med en gjennomgående og utpreget uskyldig generøsitet og naivitet. Hun overlever grunnet en enestående evne til å tenke positivt om de nærmeste, uten at det tilsynelatende  tilfører stykket annet enn (en brått avverget) katastrofe.

Kuer og landskap til tross, det landsens provinsielle og tilsynelatende troskyldige kulturlandskapet bærer i seg langt mer reduksjonistisk fare, enn en normal kunst-metropolitansk hverdag, for henne.

 

Kulturelt bakteppe

Det som kulturelt sett binder begge kulturer sammen er først og fremst den greske, bibelske og romerske verdi-tradisjon tuftet på felles-europeiske verdier. Slik kan begge kulturer leses opp mot et bakteppe av den nakne sannhet og noe så basalt enkelt som fortolkningen av forskjellen på rett og galt, hvor den performative gåten som her, helt enkelt løses ut fra dette bilde alene.

Slik kan ulike karakterer, lojalitetsbånd og handlinger avleses, som perler på en snor.

I relevante søster-religioner og iscenesettelser, legges det også mye vekt på hvordan menn, som en far, her Peneus, skal opptre overfor sin datter, for ikke å komme til noe annet enn himmelen. Ved at han går ut over sitt mandat som far, er han ikke lenger en far.

Hvordan å sette i scene løse antagelser om kvinner er å anse som  en  synd.

Deler av verket iscenesettes som alternativ opera.

 

Forandringens kraft

herStay performance Daphne og Apollo er et scenisk bilde av en historie fortalt i Ovids Metamorfosen, opprinnelig om Daphne og Phoebus.

Forestillingen tar utgangspunkt i et historisk europeisk havebilde, ispedd landskaps-videoarbeid som avspeiler en nordisk valør, og lar Daphne finne frem i det emosjonelle isødet – og det frodige landskapet, uten en tråd, inn i en tre-transformasjon og tilbake til den hun er, noen erfaringer rikere.

 

Videoportefølje: 

 

herStay filmarbeid er innspilt i Roma og nordisk landskap med 3 ukers mellomrom i 2015.

 

Litteratur: 

herStay channel: https://www.youtube.com/channel/UC1qqxycko2rt7f33XNvHMpA

http://herStay.net

 

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: