LO Selvstendig tar affære

Noe for kunsten?

Det utvikles undertiden et nytt LO Selvstendig initiativ for frilansende, de tar de selvstendig næringsdrivende under sine vinger, for slik å hindre et stadig fremvoksende prekariat og klasseskille i å etablere seg.

Det står det respekt av, og hurtigst mulig må man hente inn spisskompetanse fra de frilansende selv, dilemmaet er at man som frilanser ofte både er oppdragsgiver og oppdragstaker under ett, som kunstner både utøvende og skapende sådan, og som frilans danse-kunstner både danser, koreograf og pedagog, med et differensiert inntektsgrunnlag.

 

Holistisk hensynstagende

Man må i vareta samtlige av disse aspektene ved en frilanskarriere og forbundene må ivareta sine medlemmer ut fra et mer differensiert perspektiv, tilpasset dagens virkelighet.

Det er for en selvstendig næringsdrivende kunstner, normalt primært en vare/ tjeneste som kjøpes, ikke et innleid arbeidsforhold, sett fra et næringsperspektiv.

Utfordringene er mange, men initiativet er velkommen.

 

Nytenkning

Fagforeninger som MfO/LO som per i dag primært ivaretar fast ansatte pedagoger og utøvendes interesser, med faste ansettelser og pensjonsavtaler innen statsfundert korps- og ballett-institusjoner som sine fremste kjepphester, må man fremover – under et LO Kultur ivareta den helhetlige kunstnerskjebnen –  ikke skape en fiktiv krig mellom forstokkede oppfatninger i et konstruert fiendebilde, det ville jo forårsake at man kjempet mot fremstående egne medlemmers kunstneriske virke, helt uakseptabelt.

 

Arbeidsmarked med fremtidsutfordringer

Skal et LO Kultur ha muligheten til å lykkes er det viktig at man som frilansende og deltidsansatt medlem i kortere oppdrag som norm, står sammen med de fast ansatte – og omvendt, dersom målet er å ivareta den helhetlige kunstner-realiteten i dag, som stadig fler blir utsatt for.

 

Litteratur:

http://frifagbevegelse.no/loaktuelt/lo-vil-ta-bedre-vare-pa-frilanserne-

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: