Kunsten og fremtiden

Kunsten går usikre tider i møte dersom ikke fondsmidler sikres

 

En løsning kan være at fast statsansatte kunstnere i ulike institusjoner fra biblioteker til opera, i solidaritet bidrar til å finansiere det alternative kunstfeltet, det frie profesjonelle markedet, hvor likt utdannede kolleger jobber nær rettighetsløst – ved at prosenter av den faste lønnen til den statsansattes, avsettes til et kunstfond for å sikre at hver enkelt kunstner i hele landet får utbetalt en fast månedslønn.

 

Fontene-effekt

Via en slik fontene-effekt, kommer satsningen på tariff og statslønn for institusjonsansatte hele kunstfeltet til gode.

Bare slik kan en større kunstfagforening medregne frie kunstneres støtte,  i saker hvor ledelsen kjemper for pensjonsgoder og rettigheter til fast statsansatte kulturarbeidere, som korps og ballett, avhengig av frilansmedlemmenes støtte.

En fri kunstner vil da få betalt for mellomrommene mellom hvert oppdrag, på lik linje med en skuespiller ved Nationaltheatret eller en programleder i NRK, som mottar lønn også når de ikke er programmert for en tid.

 

Finansiering mellom oppdrag

Det er tiden mellom oppdragene i kunstlivet, som skaper de økonomiske forskjellene. Det faktum at fast statsansatte kunstnere mottar fast lønn også i faser uten skapende eller utøvende aktivitet, mens man da i det frie feltet ikke mottar fast lønn mellom oppdrag, mens man da utvikler nye arbeid eller øver, slik som mer institusjonaliserte kollegaer.

I det frie markedet får man betalt for selve oppdraget, ikke utviklingstiden før og rundt et oppdrag, det er dette de nye fontenemidlene vil besørge.

Det er disse fasene som kan finansieres av fast statsansattes kollegers lønn, gjennom et autotrekk fra institusjoner som DNO&B, NRK, Nationaltheatret, etc.

En mellomfinasiering mellom oppdrag besørget av fast ansatte kolleger,  vil gavne hele feltet – fritt som insitusjonalisert, ved at man da gir nyrekrutterbare kunstnerne faglig utviklingsmulighet, i stedet for at tiden går til bekjempelse for rettigheter alene.

Forslaget er en vinn vinn mulighet, og et nytt Kultur- og  Nærings initiativ innen NAV kan administrere ordningen, evt. Kulturdepartementet.

 

Litteratur:

http://www.nettavisen.no/na24/norge-gar-med-rekordstort-underskudd—og-mer-enn-hele-oljefondet-er-brukt-opp/3423286094.html

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: