Pamp og prakt vs de smålåtne

LO favner fler

LO MFO bygger nå opp under de frilansende i kulturlivet, med et eget fagforbund startet denne uke, LO Selvstendig, for alle, som en, det vil si for både arbeidsledige oljearbeidere så vel som kunstnere.

I bresjen sitter MFO-topp Susanne Rasmussen fra Karmøy,  og medarbeidere som nestleder i MFO, tidligere operaballet-danser Christine Thommassen, se bildet.

De henter nå inn kompetanse fra det frie feltet.

 

Statlig lønnsadel

Spennende å se hvordan den velstående lønnsadelen av arbeidslivet – de stats- og heltidsansatte, nå vil tiltrekke seg de frie kunstnerne, den profesjonelle skaren som sin ubestridelig profesjonelle kapasitet til tross, knapt har hatt en fast ansettelse hele sitt karriereliv.

Hvordan dette harmonerer med en fagorganisasjon for primært heltidsansatte, blir spennende å følge fremover.

Det lover bra.

 

Virkemiddel

Et virkemiddel for å få frie profesjonelle kunstnere til å støtte opp om en ansettelsespolitikk, er å gi det frie feltet prosentvise avkastninger fra et lønnsfond bestående av et autotrekk fra fast ansatte kunstnere og kulturarbeidere i samstemt solidaritet med kulturfeltet som helhet. Slik mildnes lønns- og velferdsulikhetene mellom det intstitusjonelle og det frie kulturfeltet.

Midlene utbetales som lønn til frilanskunstnere, det kan evt. være behovsprøvd, og hoved-regelen kan være: De kunstnere som på sin vei beviselig har kvalifisert for Statens Kunstnerstipend i sin karriere, kan automatisk få utbetalt dette i perioder de ikke har stipend.

Det er de kunstnerne i sin særdeleshet, som har oppnådd Statens Kunstnerstipend, som ofte tør å ta risikoen på å fortsette en karriere som kunstner, slik har staten et spesielt ansvar overfor nettopp disse kandidatene.

 

Ny ledelse i 2017

Rykter tilsier at de profesjonelle samtidsdansernes særforbund NODAs leder – tidligere danser Petter Horgen er på vei over til et LO Kultur, da behøves ny leder for NODA, vil den nye lederen i NODA være en pedagog eller koreograf denne gang?

Dilemmaet under den forrige lederen, han står nå på valg, var at han tok mest hensyn til danser-medlemmene, mens NODA som sådan er satt til å verne om og beskytte både koreografer, pedagogers og dansernes rettigheter.  Det er et fagforbund som trekker i mange interesse-retninger, et trehodet monster så og si. Mens det innen teater hvor feltet er delt opp i flere fagforbund; dramatikernes, instruktørenes, skusepillernes og så videre.

Dilemmaet med den profesjonelle dansen er at man ofte langt på vei utøver alle tre karriere-rollene under ett. Som koreograf, danser og pedagog.

Da er det viktig med en leder som evner å balansere disse forholdene. Hvis en leder kun har danse-erfaring, kan det være et problem som her.

 

Litteratur:

http://www.lo.no/Om-LO/Artikler-om-LO/LO-Selvstendig-etablert/

12418033_10153174360226021_5822905562315378862_n

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: