Kulturelt skyts til diskusjon

Er Norge som Danmark og Sverige rede for debatten om en statlig definert kunstkanon?

 

Hvor avgrenses det historiske perspektivet i diskusjonen om hva som er kanoniserbart innen kunst og kultur, innen hvilket tidsspenn søkes det å kanonisere/ reprodusere en bestemt retning og smak nasjonal-kulturelt sett?

Oppstår forslaget med bakgrunn i et ønske om å ivareta visse trekk fra fortiden, eller er det  dette med å anvende en kanonisering som bakgrunn for bedre å kunne se samtiden i et bestemt lys, som er målet?

 

Norrønt tilsnitt

Vil kanonsieringen starte helt tilbake fra norrøn mytologi og datidens kulturbeskrivelser i vikingetiden for så å gå via middelalderen med heksebrenning og det hele, frem til moderne skyts? Til tross for at det vel neppe er våpenbruken som er tema for en kanonisering, vil man formode.

 

Moderne tid

Eller starter en moderne eller samtids kanon, etter Kong Frederik? Her er det mange nok kulturbeskrivelser å ta av i tiden frem til våre dager.

Kanoniseringen er ikke i seg selv et problem, men utvalget og lederen for retningsbeskrivelsen kan være det, for hvem skal lede et nasjonalt kanoniseringsprosjekt, og hvor mange år skal det ta å utrede dette?

Ikkeminst mot hvilken historisk narrativ vil man lese en kanonisering, dette er aktuelle spørsmål som reiser seg i forkant av en debatt om hvorvidt forsøket med en kulturkanon skal utredes.

Denne diskusjonen kan i seg selv vare lenge, og risikerer selv å bli historisk før man vet ordet av det.

 

Litteratur:

https://www.nrk.no/kultur/hoyre-vil-ha-en-norsk-kulturkanon-1.13303178

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: