Performativ samtidskunst lider under kommersial-isering

Det kontemporære må bedre støttes opp om

Etter at ikke-kommersielle formidlingskanaler forsvinner, spores fortvilelse blant performative samtidskunstnere.

Løsningen er å bygge opp støttende fonds for at performativ samtidskunst kan overleve.

Innen samtidsmusikken er det MIC som har forsvunnet, noe som er til hinder for at samtidskomposisjonen skal kunne lykkes.

Alternativene er få, og det er forhold ved en kunstnerkarriere som må bedre ivaretas.

En måte å bedre forholdene på er å institusjonalisere deler av de frie kunstformidlings-kanalene, slik at de gode løsningene består uavhengig av regjering og styre og stell.

Ivaretakelse av det profesjonelle kunstfeltet er desto viktigere nå som rekrutteringen til feltet er høyere enn tidligere.

Det må være flere alternativ og livbøyer og feste en permanent kunstkarriere på.

Flere fond, flere kunstinstitusjoner, og flere faste inntektskilder innen kunsten må bygges opp.

Det haster.

Litteratur:

http://www.ballade.no/sak/slik-er-tomrommet-etter-mic/

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: