Ansettelser i vinden

Flere ansettelser på en gang enn noen gang?

15 nyansatte ved Nationalteatret.

Nå er det jo slik at med så mange teaterutdannelser og nyrekrutterte, må bare antallet ansettelser kunne forventes å øke.

Det var en gledelig nyhet.

Samtidig må det kunne spørres om dette er en årlig begivenhet?

 

Alternativ

For bare 10 – 15 år tilbake hadde enkelte scenekunstskoler kun et kull i 3-årig utdannelse ad gangen, for å tilpasse marked og etterspørsel.

Nå har de fleste scenekunststudier i Norge økt rekrutteringen, uten at markedet tilsvarende har økt lønnede arbeidstilbud.

Det kan evt. justeres økonomisk ved at staten lønner kunstnere, i form av en fast kunstnerlønn e.l, for de som da ikke er ansatt ved eksempelvis National m.v.

Gjerne til alle de kunstnerne som er registrert som kvalifisert som mottaker av Statens Kunstnerstipend opp gjennom tidene, og kan vise til aktiv kunst-produksjon.

Slik vil man lettere kunne se hvem som kvalifiserer for en fast lønnsordning.

Da til samtlige av denne horden av profesjonelle kunstnere.

En lønn i takt med en sum over fattigdomsgrensen.

 

Minimumsinntekt

At ulike frilansordninger tilbyr støtte til noen få kunstnere er ikke nok, til tross for markant økning, er det ikke i pakt med de mange som er kvalifisert men ikke får midler.

En mer nøktern lønns-ordning basert på meritter er bedre, rent inntekts-messig.

Kvalifisert eller ikke kvalifisert, helt enkelt, til å motta statlig kunsterlønn.

Dersom samfunnet ikke har råd til å lønne kunstnerne, bør det vurderes å minimalisere den stadig økende rekrutteringen til feltet.

Det er ikke rimelig  skyve ansvaret for økt lønn over på hverken fagforeningsutvalg eller kapitalfattige prosjektgrupper i det frie feltet, slik situasjonen er nå.

Staten må ta ansvar, og gi hver enkelt kunstner en minimumslønn som følger automatisk med kunstnerskapet, jfr.den mal og kvalifisering som følger tilskuddsmottakere for Statens Kunstnerstipend

Med andre ord, den som kan vise til at man er godkjent mottaker av arbeidsstipend hos Statens Kunstnerstipend, kan i de faser hvor det ikke mottas, i stedet være berettiget til automatisk statlig kunstnerlønn.

Som en begynnelse.

 

Litteratur:

http://www.scenekunst.no/sak/nationaltheatret-ansetter-15-skuespillere/

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: