Fra Ibsen via Garbarek til Melgaard?

KULTURKANO ER EGNET FOR PADLING

Som en liten venninne i en barnehave uttalte det, [kulturkano].

Og annet skyts, bevissthet om kunst fra et tidlig stadie er viktig, en kulturkanon vil kunne innbefatte Jan Garbarek, men utelate Radka Toneff, da blir det hele litt slik du vet, man har ulike perspektiv sett ut fra ulike ståsted, nyanseringen står i fare for å forsvinne.

Hvem vil medbestemme den historiske narrativen, et kulturpanel, politikere, avislesere som avgir stemme?

En kulturkano, på sin side, kan romme en del – dog lastes det for tungt og romslig blir det for kommersielt og lite spisset, er den for lett forsvinner den rike nyanseringen. Effekten er den samme.

Norge er god på nisje-produkter fastslås det fra Innovasjon Norges hold, det stemmer også innen kunst- og kulturlivet, vil nisje-kulturen være å anse som prioritert innen kanon-dannelsen?

Ideen om å identifisere relevans innen kunst- og kulturlivet er god, men diskusjonen lang, det kan ta år.

 

Litteratur:

http://www.aftenposten.no/kultur/Hoyre-vil-kare-det-beste-av-norsk-kunst-og-kultur-611950b.html

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: