Arbeidstilsynet undersøker ansattes forhold

KUNSTEN OG ANSETTELSEN

I følge denne undersøkelsen som i rapporten vedlagt, er rogalendingene mest ivrige på å varsle om brudd på arbeidsmiljøloven i bygg- og anleggs-bransjen.

::::::::

Arbeidsmiljøloven omfatter ansattes ve og vel, dermed er det viktig å ansettes for å sikre seg gode forhold, når man samarbeider med det offentlige, blant annet.

Kunstnere som underviser i skolen og andre undervisningssammenhenger bør alltid levere skattekort heller enn faktura, for å sikre seg en ansettelse.

Slik kan man opparbeide seg goder over tid.

Arbeidstilsynet har siden 2015 fått tildelt midler til å undersøke veiarbeidere og deres selskaper.

Slik kan man lettere avdekke arbeidsmiljøkriminalitet.

Foreløpig er det kun bygg- og anleggs-industri som er prioritert, da dette er det fokus-området hvor den type mislighold er mest frekvent jevnt over.

 

VEILEDENDE TARIFFER FOR FRILANSERE VS FASTE TARIFFER FOR ANSATTE

I frilans kunstlivet er det ofte svært få ansettelser, men heller rene oppdrag.

Det er viktig at kunstlivet tilstreber et arbeidsliv som akkomoderer tilpasset veiledende tariffer og og praksis i takt med samfunnet forøvrig.

Hittil er de fleste kunstnere nok bare glad for om de har råd til honning og te på bordet, en fra hånd til munn økonomi med andre ord, ubeskyttet av arbeidsmijløloven som ikke-ansatte.

Dette er det viktig nå å sette fokus på, det hele og brede kunstområdet, som nok – dersom de var beskyttet av arbeidsmiljøloven ville kunne møte en del utfordringer.

Kunstbevegelsen vil fokusere på dette fremover, og se på en rekke oppdragsmodeller for kunstprosjekter over hele linjen, det er viktig å få et sammenligningsgrunnlag, rent forskningsmessig, med et spekter av hele det profesjonelle frilansfeltet selv.

 

SÆRFORBUNDS VEILEDENDE TARIFF-PRAKSIS OPPHØRER?

Kunstlivets intern-praksis må belyses, og kunstner-fagforeningers veiledende tariff-praksis kanskje endres til fast tariff? Særforbundene kan her toneangivende være norm-bærende.

Innen en tidshorisont på kanskje nærmere 10 år vil dette kunne være justert.

Men det er et langt lerret å bleke for et felt som hittil kun har praktisert veiledende praksis, er det naturlig å mene. Deler av det profesjonelle kunstlivets virke er tuftet nettopp på prinsippet om veiledende tariff, det kan dreie seg om et være – ikke være for mange kunstnere, og rekrutteringen mht kunstutdannelse kan måtte reduseres som følge av dette, eller statsstøtten økes ekvivalent med lønns- og pensjonsutgiftene i det frie feltet, for slik å dimensjoneres mer tydelig inn mot kunstfeltets relle behov, for å kunne yte en solid lønnspraksis på linje med resten av samfunnet.

Et gangbart forslag er at staten tilbyr supplerende kunsterlønn tilsvarende Statens Kunstnerstipend, til samtlige kunstnere med utdannelse og dokumenterbar markedsetterspørsel, i form av et ansettelsesforhold.

Et annet virkemiddel er at samtlige særforbund legges ned / meldes inn i større forbund, som mer eller mindre konsekvent fastholder tariff og overholder den i solidaritet med øvrige medlemsorganisasjoner. Foreløpig står flere særforbund i kunstlivet alene med sin veiledende tariffpraksis, og er ikke knyttet opp mot større forbund.

En frilans kunstner uten støtte som ikke er ansatt noe sted, vil ikke kunne praktisere sin kunst, dersom kravet om ansettelse og tariff skal være eneste kriterie for aktivt kunstvirke, den filosofien har holdt sær-forbundene gående i over 70 år. Nå er det kanskje tiden for å endre praksis.

 

VIRKEMIDDEL

Diskusjonen om virkemiddel og effektive løsninger er lang og kompleks og har pågått i mange år, med den stadig økende rekrutteringen har ikke situasjonen blitt mindre utfordrende, for de mange prakitserende frie profesjonelle kunstnerne.

Hittil er det vel bare Operaen og teatrene i NTO som er i stand til å forholde seg til en jevn ansatte-praksis.

De øvrige kunstnerne – frilanserne er på god vei, med tiden til hjelp. Det må være mulig å få på plass gode støtteløsninger for et bærekraftig lønnet kunstfagfelt, uten samtidig å risikere og tømme feltet for kompetanse.

Det fordrer en bevisst marked-stat ordning, hvor høy og anerkjent markedsetterspørsel medfører statstøtte, det er en løsning.

Slik kan kunstnerne ansettes og dermed omsluttes av arbeidsmiljøloven, bare da.

 

Litteratur:

http://arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=256544

 

 

 

 

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: