Kreasjonismen større i Norge enn ellers i Norden?

Darwins evolusjonsteori vs kreasjonismen Darwins teori "The theory of evolution" er stadig aktuell ved å være oppe til diskusjon. Hans teorier er stadig diskuterbare, det er spennende, rent vitenskapelig.   Litteratur: http://www.dagsavisen.no/verden/norge-har-flere-anti-darwinister-1.989345

Riksrevisjonen kritiserer Kulturrådet

Kritiserer habilitets- og tildelingspraksis i Kulturrådet Nå jobber Riksrevisjonen med en ny rapport som skal se på Kulturrådet. Denne blir lagt fram for Stortinget til høsten. - Til høsten kommer vi med en rapport om hvordan Norsk kulturråd har fulgt opp det vi påpekte i 2013 og hvilke forbedringer dette kan forventes å gi, sier... Fortsett lesing →

Arbeidstilsynet undersøker ansattes forhold

STØRRE VARSLERPROSENT I ROGALAND

Kunstbevegelsen

KUNSTEN OG ANSETTELSEN

Arbeidsmiljøloven omfatter ansattes ve og vel, dermed er det viktig å ansettes for å sikre seg gode forhold, når man samarbeider med det offentlige, blant annet.

Kunstnere som underviser i skolen og andre undervisningssammenhenger bør alltid levere skattekort heller enn faktura, for å sikre seg en ansettelse.

Slik kan man opparbeide seg goder over tid.

Arbeidstilsynet har siden 2015 fått tildelt midler til å undersøke veiarbeidere og deres selskaper.

Slik kan man lettere avdekke arbeidsmiljøkriminalitet.

Foreløpig er det kun bygg- og anleggs-industri som er prioritert, da dette er det fokus-området hvor den type mislighold er mest frekvent jevnt over.

VEILEDENDE TARIFFER FOR FRILANSERE VS FASTE TARIFFER FOR ANSATTE

I frilans kunstlivet er det ofte svært få ansettelser, men heller rene oppdrag.

Det er viktig at kunstlivet tilstreber et arbeidsliv som akkomoderer tilpasset veiledende tariffer og og praksis i takt med samfunnet forøvrig.

Hittil er de fleste kunstnere…

Vis opprinnelig innlegg 472 ord igjen

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑