Direktørlønn på 2 mnok fra Kulturrådet?

Kulturråds-lønnet lederlønning på 2 mnok?

Som festspilldirektør i Bergen tjener man millionen mer enn ved andre norske festspill – og kr. 300 000 mer enn selve stastministeren, fremgår det i en oversikt Dagbladet her gir.

Det gir grunn til å spørre om det å være en synlig kunst- og kultur-aktør i Bergen kan innebære større utfordringer enn ellers i landet, at det er mer risiko-betont. Er million-tillegget simpelthen å anse som et nødvendig risiko-tillegg?

Kunstbevegelsen er av den oppfatning at det nok heller er de øvrige lønningene som må justeres noe opp på et litt høyere nivå, for at lønnsnivået kan bli mer samstemt, men 2 mnok er litt mye.

Når det er sagt, lønningen ansees nok i hovedsak som departemental, kulturrådsstøtten kommer som et supplement, det er neppe der lederlønningen hentes fra.

Men på den annen side, ville en leder kunne ta ut flere millioner i lønn på departementets overføringer alene, uten tilleggs-støtte fra Kulturrådet? Neppe.

Det er et dilemma, lederlønningene støttet fra Kulturrådet må kunne diskuteres.

NB, når denne enestående boken Å leve av kunsten er utkommet, viser dette klart at hovedfokuset mht statlige tilskudd nå fremover må dreie seg om å øke de stakkars frilans kunstnernes vilkår, se artikkel av 26.8.2017: https://kunstbevegelsen.wordpress.com/2017/08/25/dannelseslektyre-og-levekar-statistikk/

 

Litteratur:

http://www.dagbladet.no/kultur/de-mottar-millioner-av-offentlig-stotte-og-belonnes-med-kjempelonn/67726254

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: