Arktisk autensitet

Internasjonal biblioteksamtale om arktiske tema

En samordnet bibliotek-samtale organiseres nå om Arktis, etter en lengre planlegging til gjennomføring i bl.a i Oslo, med nordisk-lokale og internasjonale kunstnere.

 

Arktisk samstemthet

I den forbindelse, en Kunstbevegelsens research i arkivene på Nasjonalbiblioteket i Oslo tilsa år tilbake – som tidligere publisert på Kunstbevegelsen, et funn som her vedlagt.

Et bilde fra Verdensutstillingen i London i sin tid, som forsøksvis og etter datidens beste skjønn, beskriver en tidlig nordisk identitet, kan det være konturene av noe som kan kalles en felles arktisk sådan man her ser?

SAM_2193

Illustrasjonen fra Verdensutstillingen i London i sin tid viser en norsk samisk familie, fra Røros, presentert som en iscenesettelse i en mer eller mindre arktisk kontekst. (Arkivfoto: Nasjonalbibliotekets samling.)

 

Iscenesettelse og miljø

Spennende som utgangspunkt for inspirasjon, og omdreiningspunkt for en scenisk narrativ om det arktiske, hvor begrep som illusjon og folklore spiller en avgjørende rolle.

I anledning persepsjon og kulturell tilhørighet, hvem betrakter hvem her, akademia betrakter utstilleren som betrakter sin ny-vundne arktiske venn – som igjen anskuer verden i et utvidet perspektiv? Etc.

 

Biblioteksamtalen – lokalt og internasjonalt

Biblioteksamtalen om det arktiske er et veloverveid prosjekt, med fundament i det lokale som det internasjonale. Dette med å invitere anerkjente kunstnere i dialog med – eller i en ramme av forskningen, er viktig for stadig å kunne danne nye, eller anderledes utdype, synspunkt på klima-agendaen.

Kunstbevegelsen takker for i den grad man på noen måte måtte ha vært til inspirasjon, som et bidrag til den viktige klimasaken.

En forlengelse av det pågående samtale-initiativet, vil finne sted også i Oslo, denne gang ved Nasjonalbiblioteket, som en av samarbeidspartnerne.

(Opprinnelig billedkilde, Nasjonalbiblioteket i Oslo)

 

Litteratur:

http://www.kb.dk/da/dia/ord/arcticimagination.html

 

 

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: