Helgesen utenriks og Røe Isaksen kultur?

Utenriks, kunst og kultur Vidar Helgesen kan bli ny utenriksminister, mens Røe Isaksen liiger an til å bli kulturminister, i følge ulike medier. Helgesen har tidligere vært sette-utenriksminister, i enkeltsaker.   Litteratur: https://www.tb.no/regjeringen/vidar-helgesen/politikk/vidar-helgesen-kan-bli-ny-utenriksminister/s/5-76-633437 http://www.rbnett.no/ntb/innenriks/article9100887.eceutenriksminister/s/5-76-633437

Kvalitet vs publikums-appell

Trier mot Amanda Den seriøse filmen boikotter nå krav om solgte billettinntekter, som grunnlag for Amanda-pristildeling. Kommersialisering skal ikke stå i veien for kvalitetsbegrepet. Anerkjente fimregissører går nå mot den ensidige fokusering på salg og inntekt. Økonomi kan ikke diktere et godt kunstnerskap. Dersom det var økonomien og publikumsappellen som skulle definere kvalitet, er det... Fortsett lesing →

Glad laks ved kunst-høgskolen

En glad laks ved Akerselven: "6,66kg laxajävel i innerstan" som det kommenteres på twitter. Kunsthøgskolens rektor Jørn Mortensen fisker laks i lunchen. Et eksempel til følge, for sultne kunstnere og andre, men er elven ren nok til at man kan spise fisken? Økologisk landbruk kan være et alternativ, dyrket mark ved kunststripen langs elven med... Fortsett lesing →

Dagens utvalgte bilder

Som Leonardo da Vinci’s “Head of a young woman / study for the Angel i ‘Virgin of the Rocks’” (ca 1483-85), til venstre, og Michelangelo Buonarroti’s “Studies for the head of ‘Leda’” (ca 1530), utstilt i Tokyo nå fortiden. Som hentet fra artikkel i Yumori Shinbun, Japan NEWS seksjonen

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑