Kunstneraksjon ønsker bedret inntekt

KUNSTNERNE ØNSKER LØNNSØKNING Boken Å leve av kunsten, utgitt i 2017 på Manifest forlag (anbefales), kan fortelle at en årslønn for en normal, fulltids kunstpraksis innen dans eller billedkunst, kan ligge på mellom kr. 1000 ogg 100 000 i følge 2016-målinger. En sum statistikken i den grundig gjennomarbeidete boken, viser er vanlig innen kunst-Norge. Bokens... Fortsett lesing →

Omstilling av musikk-bransjen

OM ET KUNSTFELT I STADIG FORNYELSE "Legg til at verdien av utdanning, ifølge Deloitte, halveres på fem år, og vi kan begynne å se konturene av en skremmende utvikling: fremtidens musikere kan ikke lenger regne med å bygge et langt yrkesliv på ferdigheter ervervet i studietiden. Utdanningen blir kun et utgangspunkt, en grunnpakke som må... Fortsett lesing →

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑