Kunstneraksjon ønsker bedret inntekt

KUNSTNERNE ØNSKER LØNNSØKNING

Boken Å leve av kunsten, utgitt i 2017 på Manifest forlag (anbefales), kan fortelle at en årslønn for en normal, fulltids kunstpraksis innen dans eller billedkunst, kan ligge på mellom kr. 1000 ogg 100 000 i følge 2016-målinger. En sum statistikken i den grundig gjennomarbeidete boken, viser er vanlig innen kunst-Norge. Bokens dokumentasjon viser med andre ord, at det er vanlig å tidvis jobbe gratis og lavt honorert for kunstnerisk utfoldelse, i deler av det profesjonelle og velutdannede frilans-sjiktet, selv den dag i dag.

En lavtlønns-aktualitet det er uhørt at oppstår, i et samfunn hvor lønnsøkningen for resten av befolkningen har økt med hele 23 prosent.

Kunstnerlønningene, til tross for generøse og økte bevilgninger til selve kulturfeltet – men da ofte til institusjoner og ordninger som kommer folk flest til gode, og som har byråkrater ansatt som er gode til å kjempe for økte tilskudd. I realiteten har de økte bevilgningenen ikke gitt bedrede rammevilkår for den enkelte kunstner, slik feltet selv har prioritert. Dette må man være oppmerksom på.

Kunstnernes lønninger har i stedet gått ned 15%, det er en tragedie, og skaper en økonomisk – men faglig elitær, underklasse, bestående av eksperter innen sine fag.

Det kan gi uønskede ringvirkninger, som går ut over deres nærmeste, da kunstneren slik forsøksvis fratas muligheten til å være en ressursperson, og må bruke den dyre utdannelsen på å lete etter alternativ  inntekt, mer enn å prioritere å jobbe kunstfaglig med det man er spesialisert innen.

I dag er det et større kunstneropprop i regi av Kunstnernettverket, som går av stabelen foran Stortinget, i forbindelse med feltets skjevfordeling av midler.

Ved å omprioritere ressursene, slik at den enkelte kunstner får mer lønn, og ved stadig økte tilfang av midler, vil kunstnerne fortsatt kunne spesialisere seg,  og den etterhvert bredere rekrutteringen til den påkostede utdannelsen, forsvares.

Det er kunstnerne som er den reelle drivkraften og undermekanismen i kunstfagfeltet, det må en omprioritering til; kunstnerne må bli bedre til å forstå sin rolle i fordelingspolitikken – i forkant, og underveis i fordelings-prosessen. Neste gang det kommer økte bevilgninger, må de komme kunstnerne til gode.

Det ligger et stort ansvar hos Kunstnernettverket, som er et samlingsnettverk for kunstnernes fagorganisasjoner på dette området. Kunstneren må prioriteres, verdsettes og respekteres.

 

Litteratur:

https://www.nrk.no/kultur/kunstneropprop-om-darlig-okonomi-1.13745911

 

 

 

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: