Gratisarbeid via arbeidsgiver-forening?

30 heltids gratis arbeidende i 2 uker, i regi av NTO?

Kunstbevegelsen har mottatt henvendelser på, fra profesjonelle frilans-aktører, at den mektige arbeidsgiver-organisasjonen, teaterorganisasjonen for statlige teater Norsk Teater og Orkester Forening/ NTO, tilbyr 2 ukers fulltids gratisarbeid under festivalen Heddadagene 6. – 18.6 2018, for hele 30 aktører.

«Det oppleves som svært negativt at den rike arbeidsgiverorgansiasjonen og spekter-medlem teaterorgaisasjonen NTO tilbyr over 2 ukers fulltids gratisarbeid, meget omfattende arbeid, med mange regler å følge, med mange krav å oppflylle, for en billett til kr. 150 og en t-shirt.

https://www.heddadagene.no/nyheter/heddadagene-soker-frivillige-i-perioden-6-18-juni

13 dager fulltids arbeid»

::::::::

Utøvende innen feltet føler seg her tvunget til å jobbe på fulltids betingelser i turnus-vakt, dag- eller kvelds-vakt, men gratis, i 2 uker, for der gjennom å utvise et idealistisk engasjement – mot en sluttattest fra arbeidsgiver-organisasjonen som belønning, mens lønnen uteblir.

Hvor det oppleves at å takke nei til gratisarbeidet fra arbeidsgiver-organisasjonen vil kunne føre til karrieremessig forskjellsbehandling sammenlignet med de som takker ja, fra arbeidsgiver-organisasjonen, som i realiteten har som fremste oppgave å fremme gode arbeidsvilkår for feltets aktører.

Situasjonen oppleves som uholdbar, for de som må prioritere inntektsgivende arbeid i stedet. Dette kan bygge opp under en klasseforskjell, mellom de som kan ta seg råd til veldedighet, og de som må takke nei. Det er en utfordring at det her er nettopp en arbeidsgiverforening for institusjonsteatrene, NTO som arbeidsgiver-organisasjon, som her holder festivalen for institusjons-forestillingene, da de prinsipielt bør være forpliktet til å fremstå som godt eksempel til følge.

Festivalen, som er en medlemsfestival for institusjoner tilknyttet NTO alene,  kan således ikke sies å velge fritt mellom landets beste forestillinger, men må holde seg til medlemsteatrenes forestillinger. Slik blir frilansere holdt utenfor, og de blir da invitert til å jobbe gratis ved festivalen, det er uhørt.

 

Utlysningsteksten lyder som sådan:

«Heddadagene søker frivillige i perioden 6.-18. juni

Heddadagene er hele Norges teaterfestival, og arrangeres i år for andre gang. Nytt i år er at vi etablerer et festivalområde utenfor Nationaltheatret. Her skal det spilles forestillinger og holdes andre mindre arrangementer, samt at det vil bli festivalens møtepunkt og informasjonssenter for publikum.

Til festivalområdet trenger vi ca 30 frivillige som vil hjelpe oss med å gi publikum en god opplevelse av festivalen.

Arbeidsoppgaver inkluderer å gi informasjon til publikum og til deltakende teatre, holde festivalområdet i god stand og sørge for at det er hyggelig å være der, og assistere festivalledelsen med forefallende oppgaver.

I tillegg trenger vi noen frivillige som kan være med og hjelpe til under opp-  og nedrigg av festivalområdet.

Det vil være minst to frivillige på hvert skift, som vil jobbe sammen med festivalens profesjonelle stab.
Det vil være to skift per dag, første skift jobber fra 09.30-15.00 og andre skift jobber fra 14.30-20.00.

Hva forventer vi av deg:  
– At du møter til avtalt tid 
– At du setter deg godt inn i festivalens program 
– At du er hyggelig og imøtekommende, og vil bidra til å gi et positivt inntrykk av festivalen
– At du vil være med å ta i et tak når det trengs.  
– At du kan jobbe minst to skift i løpet av festivalen 

Hva tilbyr vi deg:
– Du får være med på å lage hele Norges teaterfestival 
– Du får innsikt i hvordan festivalen lages og jobbe sammen med mange profesjonelle teaterfolk.  
– Du får én billett til en av forestillingene under festivalen 
– Du får en eksklusiv festival-tskjorte som lages kun til de frivillige under festivalen 
– Du får attest for arbeidet ditt etter festivalen.

Har du lyst til å bli med? Send en mail til @nto.no»

 

::::::::

Dette må være basert på en misforståelse, da NTO skal bidra til å fremme et profesjonelt arbeidsliv, ikke frata, eller utkonkurrere et allerede økonomisk svekket profesjonelt frilans-felt sine skrinne arbeids- og inntekts-muligheter, som her. Hva mener utøver-organsisasjonene NSF og NODA om dette? NTO undergraver med dette utspillet ellers sin egen virksomhet.

Her er det opplagt at fattige studenter og frilansere utnyttes, med lovnad om en fin attest, dersom man bidrar til å jobbe gratis vel og merke, fra selveste NTO.

Det er som om NHO skulle invitere ulike LO-foreninger til å jobbe under deres festival, som gratisarbeidende nøkkelpersoner for festivalens gjennomføring. Er det mulig?

Det er å anse som et rent maktmisbruk fra en arbeidsgiver-orgasiasjon som NTO,  en ansvarlig ledelse burde fremst av alle kunne utvise et bedre skjønn enn dette, hvis ikke målet er å gi et feilaktig inntrykk av at det profesjonelle scenekunstfeltet i bunn og grunn er et frivillig, dugnadsfelt preget av amatørisme.

Etterhvert vil en slik holdning kunne forplante seg oppover, og det vil settes krav til ´omstilling´, frivillig innsats og lønnsnedgang også for de fast ansatte ved institusjonsteater, danse- og opera-scener.

NTO´s initiativ her tjener således ikke det profesjonelle kulturfeltets sak i sin helhet, men er egnet til å svekke det. Forhåpentligvis er det mot sin hensikt?

 

tOqWQ0ePe_kAhI3uB26z6Q4pvhjVVNiZZTX-OAksRligUlike NTO-medlemsteater mottok pris for sine produksjoner under NTO-festivalen 17.6

 

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: