Dramatisk og urovekkende fra Torshovteatret

Hedda av Sophia Jupiter på Torshovteatret

4web_foto_erika_hebbert

Under Ibsenfestivalen

Hedda Gabler på Torshovteatret er også verdt å få med seg, en interessant Hedda-fortolkning av regissør Sophia Jupiter, som ved sin regi-løsning her mulig tilbyr et bredere segment dagens unge kvinner en innfallsport til stykket.

Ved å øke frekvensen av sammenlignbare punkt mellom nye kvinnelige tilskuerskarer og Hedda-skikkelsen, her spilt av Kjersti Botn Sandal – som gjennom nøye karakterbygging her kan virke som en hvilken som helst ung, attraktiv kvinne, vil stykket slik kunne treffe en hver ung dame, med en bruk- og kast mentalitet overfor sine omgivelser, som standard.

Hedda iscenesettes her som en som agerer fatalt, men uten helt å forstå det ugjenkallelige ved konsekvensene hun setter i gang – hvilket står i motsetningsforhold til stykkets orginaltekst, som bestemt gir inntrykk av at Hedda har sosial dannelse nok, til å kunne forutse effekten av å igangsette et skittent spill.

Her virker Hedda i stedet noe skremt og overrasket, samtidig som fandenivoldsk ivrig, over den veien forløpet tar. Tragedien avviker fra hennes slu, sjalu og samtidig romantisk virkelighetsfjerne plan, og rammer til syvende og sist hennes eget.

 

Psykososiale trekk som trend?

Det virker som om man her regimessig forsøksvis ønsker å frita Hedda fra skyld, ved å generalisere – og slik forflate, hennes usider noe. Man søker å gjøre hennes handlinger normative, som for å skåne henne?

Det er uheldig om måten Hedda handler på, forsøksvis tilskrives en hel generasjon, det ville virke meningsløst og mot sin hensikt. Fremdeles oppfattes det som at Hedda representerer noe mer individuelt, som en nærmest gal, av kjedsomhet. Slutten presenteres som uventet brutal for henne.

Thea Elvsted spilles av en interessant debutant her, Hanna-Maria Vea Grønneberg, med sitt yndige vesen og nydelige hår som stadig skifter fasong, hvilket tilfører karakteren en abstrakt dimensjon, og gir stykket et poetisk preg, der hun farer inn og ut av den sirkelformede scenen.

De øvrige karakterer oppfattes her mer som tilsynelatende trygge, høflige støttespillere, rundt disse klart definerte kvinneskikkelsenes drama. Til å reflektere over, og egnet til å speile nye publikumskarer? Det gjenstår å se.

Nye Ibsen-entusiaster oppfordres samtidig til å lese orginalmanus, som det er, sett i forhold, som et etisk korrektiv.

 

Litteratur: 

https://www.nationaltheatret.no/en/forestillinger/hedda-gabler/

Foto: Nationaltheatret, viser Thea Elvsted i dialog med Jørgen Thesman (spilt av Hermann Sabado), med Hedda Thesman (tidl. Gabler) i bakgrunnen.

 

 

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: