Likestilling og kultur

standard_eva-kolstad-320x320

Nye kjønnskategorier og lavtlønnede

Norge har fått en kulturminister som også er likestillingsminister. Venstres Eva Kolstad var Norges første likestillings-ombud i sin tid. Den gang var det first-wave feminismen som preget likestillings-kampen.

Hva innebærer dette, og hvilke endringer vil fokuseres på, nå i de nye og parallelt fungerende feminismers tid?

Så vidt man kan lese ut fra departementenes egne nettsted, er det fremdeles slik at selve likestillings-departementet tilhører barne-og familie-departementet som underkategori.

Trine Skei Grande er nå i tillegg til å være kulturminister også likestillingsminister per se.

Hun har da den utøvende rollen, mens hennes saksportefølje ligger under et annet departement?

Det fremgår pt ut fra nettstedet ennå ikke tydelig hva Kulturdepartementet har mottatt av nye oppgaver, med hensyn til avdelinger og saksområder, for likestillings-delen.

Saksporteføljen som omfatter likestilling ligger fremdeles under da barne- og familiedepartementet.

Vil det innebære at hun har egne likestillings-saker forvaltet i Kulturdepartementet, utenfor saksfeltet til barne- og familiedepartementet?

Det knyttes høye forventninger til hva kulturministeren kan bidra med på likestillingsfronten, og Kunstbevegelsen ønsker at departementet presiserer hva som er hennes oppgaver og prioriteringer fremover, i dette feltet med nye oppgaver som så vel lar seg kombinere.

#urfolk #minoriteter #nyekjønnskategorier #lavtlønnetkulturliv vil være noen av stikkordene.

::::::::

Ad notam: Redaksjonen noterer seg at kulturministeren per email kan forklare at hun er vel i gang med  arbeidet, og minner om at det kun er snakk om uker siden den nye oppgaven tredde i kraft.

Kunstbevegelsen ser seg førnøyd med svaret, smører seg med tålmodighet, venter i spenning, og følger opp saken i løpet av våren.

 

Litteratur: 

https://www.dagbladet.no/kultur/jeg-har-fatt-drommejobben/70709880

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: