Ibsens samlede og voksen-opplæringen

Ibsens samlede og dagens Ibsen-forskning inn i voksen-opplæringen

http://norskeksperten.no tilbyr Ibsens samlede som grunnpilar for språk-opplæringen, som fundament og nøkkel til det norske og internasjonale samfunnet, på en god måte.

Dette for å lette forståelsen for de verdier man kan enes om i en moderne fortolkning av verden, det vil gavne arbeidet med integrering og felles aksept av verdier, og bidra til å gjøre språk-undervisningen engasjerende og mer motiverende.

Som eksempel på en tilnærming til norsk og Ibsensk kulturforståelse, vedlegges denne artikkelen, på engelsk, som viser hva Ibsen-forskningen tematiserer i dag. Det kan være dagsaktuelle tema som ´Ibsen og makt´, som nylig ble diskutert ved den internasjonale Ibsen-konferensen i 2018: https://herstay.wordpress.com/2018/09/21/monica-emilie-herstad-at-xiv-international-ibsen-conference-2018/ (Artikkelen er copy-right beskyttet. Det vil si at Norskeksperten har enerett til artikkelen som individuelt og felles pensum, samt i undervisnings-sammenheng). Tilgang til artikkelen kan kjøpes her:

 

 

 

 

Faktura kan sendes i etterkant, ved anvendelse av artikkel, som etterprøvbart, i henhold til lov om opphavsrett.

Norskeksperten diskuterer Ibsen på norsk, med tilgang til ulike oversettelser av artikler som omhandler Ibsen i dagens internasjonale samfunn, samtidig som man leser Ibsens samlede orginale verk, i en moderne språkdrakt.

Kursdeltakere oppfordres til å lese Ibsen på deres opprinnelige morsmål, og gjennom ulike språks oversettelser, parallelt med norsk-opplæringen. Dette for å øke kapasiteten og interessen for Ibsens potensiale, relevans og betydning i verden i dag.

Undervisningen inkluderer enkle dramatiseringer og øvelser i tillegg til standard kurs.

Kontakt gjerne Norskeksperten på email norskeksperten@gmx.com for spørsmål om kurs, for skole og næringsliv.

 

Litteratur:

http://norskeksperten.no

https://herstay.wordpress.com/2018/09/21/monica-emilie-herstad-at-xiv-international-ibsen-conference-2018/

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: