Kunstnerlønnen og lønnsveksten

Kunst som omdannelse

Hvor ligger kunstnerinntekten, lest ut fra gjeldende inntektsnorm, tro?

I Norge har den generelle lønnsveksten den senere tid, ligget mellom 0 og 38%.. de siste 10 år.

Hva er den videre trenden?

Hvilke tiltak igangsettes for at kunstneren kan leve av kunsten?

Det er samfunnsmessig tjenlig å la den dyre kunst-utdannelsen gi avkastning i form av kunst-produksjon, og at det legges til rette for dette.

Slik kommer kunst-praksisen flere til gode, hvilket er å investere i fremtiden, og gavner et samfunn i omdannelse.

 

Litteratur:

https://www.h-avis.no/nyheter/lonn-og-arbeidsforhold/lonn/ingen-lonnsvekst-for-de-lavest-lonnede-det-siste-tiaret/s/5-62-773326

https://kunstbevegelsen.net/2017/10/26/28698/

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: