Kunst og idrett, sammen for sosiale rettigheter

Kunst og idrett, sammen for sosiale rettigheter ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Prinsipielle saker følges med argusblikk ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: KUNST OG IDRETT, SAMMEN FOR SOSIALE RETTIGHETER: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Selvstendig næringsdrivende idrettsutøvende mann, søker nå sykepenger av Arbeids- og velferdsetaten, tett fulgt av media.Saken gis presedens, og vil kunne sette en standard, og slik bidra til å statuere en mal for lignende... Fortsett lesing →

Strakssubsidiering av fungerende tiltak

Onshore vs offshoreStaten subsidierer oljebransjen i stort monn. Fastlands-BNP har knapt økt i Norge de senere 5 år. Nullvekst er så og si lik tilbakegang.Vil man fremover se en mer aktiv eller tilsvarende satsning på fastlands-Norge, som en fremtid uten oljen, i mer langsiktig forutsigbare tilskudd?Økt skattelegging av petroleumsindustrien er et anvendbart verktøy, som vil... Fortsett lesing →

Flerfoldig ung

Multi ung:  Det er påtagelig at ikke dans som sådan har en felles lobby-struktur inn mot EU. Å innføre ´samtidsdans´ som eget begrep i Oxford English Dictionary, for slik å bidra til å standardisere samtidsdans som fagfelt,  kan være en ny begynnelse. I Tallin her forleden, som deltagende i en Kedja sammenheng, ble dette diskutert... Fortsett lesing →

Nei til ned leggelse av kunstvitenskapen

Nei til nedleggelse av teatervitenskap: Det er en systemisk svikt å la et kunstorientert fag som teatervitenskap hindres ekspansjon ved inntaks-stopp. Variasjon og tilbud i kunstlivet som sådan, er spørsmålet. Oppretteholdelse og utvikling av mangfoldet og kulturrikdommen for fremtidens studenter er saken. Et fag kan ikke og må ikke nedlegges med begrunnelse i at det... Fortsett lesing →

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑